Hoppa till sidans innehåll
Välkommen till danstidningen.se. Allt om dans i Norden. Måndag 15 juli 2024

Årets sista nummer av Danstidningen ute nu

2023-12-07

Skolan har äntligen tagit ett stort steg in i dansen. Vad som sedan folkskolans dagar varit en självklarhet börjar få en upprättelse. Barn som möter dans möter en estetik och en möjlighet att uttrycka sig som individer. Att koordinera sina rörelser med andras, att samarbeta, att uppleva någonting tillsammans. Nu tar Skolverket tag i frågan, och många kommuner hänger på. Barnen behöver röra sig mer dessutom, alldeles för många sitter alldeles för stilla i skärmarnas sken.
Det är inte första gången Danstidningen bevakar Dans i Skolan-biennalen som samlar goda krafter för seminarier och erfarenhetsutbyte. Också beslutsfattare från skolor, akademi och den politiska vardagen deltar och visar på möjligheterna: det går att finna en plats för dansen i skolan. Inte minst förskolan var i fokus denna den åttonde biennalen.
De yngsta barnen på ”föris” är i full färd med att utveckla sitt språk och behöver tillgång till uttrycksmöjligheter i sång, dans, bildkonst och litteratur tillsammans med att lära sig läsa, skriva och räkna. Att uttrycka sig estetiskt och ha god kontakt med kulturlivet är en rättighet inskriven i FN:s Barnkonvention. Estetiska ämnen är inte bara till för de resursstarka. Alla måste få chans att ta del av kulturen, det är en jämnlikhets- och demokratifråga.
I detta nummer av Danstidningen rapporterar vi från flera festivaler runtom i Europa från sensommaren och hösten. Den årliga festivalen Tanz im August i Berlin inriktades på avkolonisering. Vi rapporterar även från Biennale de la danse i Lyon som har fått ny konstnärlig ledning med nya visioner om att nå ut till fler och Young Dance Market i Malmö, som vill sprida nordisk danskonst till ung publik i andra länder. Skandinaviens största streetdansfestival, Streetstar Festival, arrangerades i år för sista gången i Stockholm med battles, workshops, dansföreställningar, filmvisningar och paneldiskussioner.
När Ballett Zürich dansar föreställningen Nachtträume på Operan i Zürich är det utsålt till sista plats, trots extraföreställningar. Människorna hyllar Marcos Moreaus verk som knyter an till Kurt Jooss historiska dansteater Gröna Bordet om hur maktlösa politiker gång på gång misslyckas med att skapa fred.
Ann-Marie Wrange

Fler Nyheter

Annonser