Hoppa till sidans innehåll
Välkommen till danstidningen.se. Allt om dans i Norden. Söndag 03 december 2023

Grattis Gun Lund till Västra Götalands Kulturpris 2023

2023-10-03

Gun Lund är den första danskonstnär som har tilldelats Västra Götalandsregionens kulturpris. Från och med slutet av 2022 och under hela detta år har Gun Lund visat en stor retrospektiv av verk med den gemensamma rubriken Gun Lunds koreografiska universum. Det handlar om att peka på att hennes gärning som dansskapare och utforskare av människans villkor och världens beskaffenhet har pågått under inte mindre än fem decenniers tid.
Retrospektivet visar även på det viktiga i att bevara dansverk som så ofta bara tillfälligt griper tag i eller lyser upp tillvaron för många människor, men senare för det mesta försvinner bort som ringar på vattnet. Även nutida dansverk måste vara hållbara över tid, kunna återuppväckas och göras om på nytt.
I den fortfarande pågående retrospektiven har Gun Lund tagit tag i denna problematik och verkligen visat att det går att bevara samtida danskonst och göra nyuppsättningar av tidigare spelade verk med hjälp av den rätta sortens dokumentation. Verken som visats har satts upp av dansarna själva, de har inte orkestrerats genom koreografens närvaro på plats. Däremot har Gun Lund skapat produktionsförutsättningar för att de ska kunna visas igen. I det kommande numret av Danstidningen, nr 5/2023 som beräknas vara ute den 19 oktober berättar Gun Lund om bevarandet av den flyktiga dansen och om planerna på ett Ögonblickets arkiv för bevarande av dans.
Nästa gång det finns chans att se ett verk i den pågående retrospektiven är när scenen 3Våningen i Göteborg visar verket Fields in Motion den 12, 13, 14, 19, 20, 21 oktober Se 3vaningen.se Och det kommer mera, den 22 – 26 november visas Alltid i tid, aldrig i tid på 3våningen som är det sista verket som visas i jubileet av Gun Lunds koreografiska universum! Det fina kulturpriset har tidigare tilldelats konstnärer från Västra Götalandsregionen som bland andra Håkan Hellström och Ruben Östlund. Men det var alltså Gun Lund som satte dansen i fokus for detta kulturpris på hela 150 000 kr.
I pressmeddelandet om priset står bland annat att läsa:
”Från Dals-Långed och Strömstad i norr till Kalv och Svenljunga i söder, från Öckerö i väst till Gullspång i öst. Som dansare och koreograf har hon genomkorsat Västra Götalands regionen redan innan den fanns. Hon har intagit dansscener, tak och klippor, konsthallar och gamla fabrikslokaler i de flesta kommuner och varit en ambassadör som förmått att entusiasmera såväl publik, förbipasserande allmänhet som kulturtjänstemän och politiker för den nutida danskonsten i regionen.
Som konstnär har hon inte bara varit uthållig utan också oerhört innovativ. Hon är känd för sina hisnande platsspecifika verk och nyskapande produktioner för scenen såväl som andra spännande rum. Sedan 1970-talet har hon befunnit sig i framkanten av svensk nutida dans. Med verk som Världens Tak – Pamir i våra hjärtan, för 13 tak i Göteborgs innerstad och I Gudars Skymning på klipporna vid havet placerade hon den utominstitutionella danskonsten på den kulturella kartan.
Skönhet och elegans tillsammans med rumslig medvetenhet och stark känsla för komposition är kännetecknande för Gun Lunds konstnärliga arbete. Hennes idéer och uttryckssätt är konsekvent och har ”en unik lätthet och flyktig elegans” enligt en svensk danskritiker.
Att vrida på åskådarens perspektiv och ifrågasätta vår perception och verkligheten vi tar för given har också blivit hennes kännetecken – verken engagerar ofta flera sinnen och innehåller även taktila upplevelser. Hon utforskar aktivt sambandet mellan vetenskap och konst, vilket också gett upphov till namnet på hennes danskompani: E=mc2 Danskonst. Med en Master i Art & Technology från Chalmers har hon vidareutvecklat temat och gjort nyskapande teknologi för dansscenen.
Gun Lund söker alltid den ultimata platsen för sina koreografiska idéer vare sig det är ett scenrum, en övergiven industrilokal, hangar, en konsthall, klippor eller tak … Detta tar E=mc2 Danskonst till spännande platser man inte kunnat föreställa sig för dans. Det bidrar också till en mångfald av möjligheter – repertoaren inkluderar såväl solon som storskaliga föreställningar som oftast går att anpassa till alla former av scener och platser. En rad konceptuella verk och installationer har också sett dagens ljus t ex 24kvadrat – Sveriges minsta dansscen.
Det är en konstnärlig gärning som gynnat hela danslivet i regionen – Gun Lund är drivkraften bakom en rad viktiga infrastrukturer för den fria danskonsten – Unga Atalante, 24kvadrat – Sveriges minsta dansscen, 3:e våningen – dans & konstscen, Daglig träning för frilansdansare och Danscentrum Väst, Dansbibliotek o Scenarkiv m m är alla initiativ där hon varit initiativtagare.”

Tidigare har Danstidningen berättat om Gun Lunds koreografiska universum här på webben danstidningen.se/2023/01/20/ta-del-av-ett-fantastiskt-annorlunda-universum/
Och i Danstidningen nr 2/2023 samt 3/2023. de kan beställas via www.danstidningen.se

Fler Nyheter

Annonser