Hoppa till sidans innehåll
Välkommen till danstidningen.se. Allt om dans i Norden. Lördag 25 maj 2024

Danstidningen 4/2023 om kulturens möjligheter och omöjligheter

2023-08-31

Den gamle koreografen och konstnärlige ledaren för Hamburgbaletten John Neumeier begick ett misstag när han bestämde sig för att förnya sitt kontrakt för sin balett Kameliadamen med Bolsjojteaten i Moskva. Men det visade sig inte vara möjligt i den tid som råder. Det är inte OK att bidra med kulturupplevelser i Moskva samtidigt som Rysslands ledning terrorbombar och skickar iväg överljudsmissiler mot civila mål i Ukraina.
Heta politiska frågor, särskilt de om miljöförstöring eller om kvinnoförtryck, flyktingkris och frågor om mångfald står i fokus i flera av de föreställningar som visats på de festivaler Danstidningen har besökt i sommar. I det här numret rapporterar vi från Montpellier, Kuopio och Biennale Danza. Från många fler festivaler berättar vi i kommande nummer.
Den italienska koreografen Adriano Bolognino kommer att presentera ett verk på Rum för dans på Kungsbacka Teater den 6 0ktober. Bland annat säger han i en intervju: Jag är särskilt intresserad av kvinnors politiska rättigheter: det hjälper mig att få klara perspektiv på de mest fragila människornas situation, exempelvis migranternas. I Italien saknar även ungdomar överlag möjligheter att hitta några jobb eller skapa sig en framtid.
Vi dyker också ner i den historiska queerheten och det där Q-et som delar av Europas folk verkar ha svårt att greppa fast det alltid har funnits där.
Varför inte pröva en ny vinkling, något nytt som ändrar texturen i luften? Virpi Pahkinens rent formsökandeverk Change låter publiken vara med och påverka utfallet i hennes experiment med färger och former. Ett spännande sätt att i viss mån låta publiken vara medskapande och ge den nya upplevelser.
Hur kommer det sig att flamencon har en stark – om än tidvis ifrågasatt – ställning i Finland? Ingen har ännu helt lyckats förklara varför ett dansuttryck som kan tyckas så främmande i Norden frodas just här i vårt östra grannland. Dess höga kvalitet är dock uppenbar och hänger nära samman med ett ömsesidigt utbyte med stora artister i flamencons hemland Spanien. Där är denna månghundraåriga dans ett immateriellt världsarv, ofta ett sätt att leva, ett medel för att uttrycka sorg och smärta, glädje och förundran, ja, allt som existensen inrymmer. Ángel Rojas, Mariana Collado, Carlos Chamorro är några av de främsta företrädarna för flamencons utveckling i Spanien. De har alla sedan länge täta band med sina flamencokollegor i Finland, inte minst med Compañía Kaari & Roni Martin. Vi har träffat dem alla och gjort en djupdykning i det finsk-spanska samarbetet för att ta tempen på läget just nu.
Ann-Marie Wrange

Fler Nyheter

Annonser