Hoppa till sidans innehåll
Välkommen till danstidningen.se. Allt om dans i Norden. Fredag 19 juli 2024

Öppet brev till Kulturrådet: Skär inte i dansfältets pulsåder

2023-06-02

Gör om, gör rätt – annars riskerar dans- och koreografisektorn att inte bara stagnera utan lida permanent skada.
Så kan åsikter och krav i ett öppet brev till Statens Kulturråd sammanfattas. Skrivelsen kommer från FORUM för skapande dansare och koreograf, en sammanslutning av närapå 200 verksamma dansare och koreografer.

I valåret 2022 fördelade dåvarande regering ett förstärkningsbidrag till Kulturrådet mot bakgrund av återstartsrapporten. Området scenkonst – dans, cirkus och performance fördelades 13,7 miljoner som ett engångsbidrag.

Med förhoppningen om att förstärkningsbidraget skulle bli permanent valde Kulturrådets scenkonstavdelning att göra en stor satsning på att öka antalet nya mottagare av verksamhetsbidrag, beviljningar som innebär stöd på mellan ett till tre år. Men antaganden om en permanent budgetökning utan några försäkringar under ett valår är riskfyllt och förväntningarna uppfylldes inte. Denna chansning har istället skapat ett akut läge med långtgående negativa konsekvenser för dansfältets utveckling, inte bara i 2024 utan för många år framöver, då scenkonstavdelningen bundit sig till att bevilja de nya verksamhetsstödsmottagarna samma stöd i minst 1 + 1 år.

Eftersom inga friska medel kom med regeringens vårbudget, och inga framtida utsikter om förstärkning finns inom synhåll, blir konsekvensen att Kulturrådet gör radikala nedskärningar i projektbidragen. Dessa minskar med omkring 2 miljoner mot 2019/2020 års budget men mer än halveras i relation till 2021 års budget, för att inte tala om det exceptionella budgetåret 2022 då projektstödet hade närmare 30 miljoner att fördela (som motsvarar en mer rimlig budgetram för dansfältet idag) mot i år knappt 7 miljoner. Detta har medfört att beviljningsprocenten för projektanslagen vid senaste fördelningen har sjunkit till ca 14 % mot senaste årens beviljningsgrad på ca 25 %, och förväntas bli ännu lägre i höstens omgång då det finns än mindre resurser kvar i årsbudgeten än vid förra fördelningstillfället.

Konsekvenserna av detta beslut är att årsbudgeten för området scenkonst – dans, cirkus och performance till stor del är bunden till verksamhetsbidrag fram till minst 2024. Medel som varit tilltänkta projektbidrag måste nu omdisponeras för att täcka för de nya verksamhetsbidragen, vilket i princip minimerar projektbidragen de närmaste åren.

Att skära så drastiskt i projektbidrag skapar en mycket svår situation för majoriteten skapande dansare och koreografer på det fria fältet. Det är dessa aktörer som blir drabbade och på ett både professionellt och privat plan får betala priset. Alltså de aktörer som levererar innehållet, som främjar, utvecklar och producerar, och i många fall även presenterar, dans genom just projektbidragen (i en lapptäcksekonomi). Den försämrade ekonomiska realiteten gör att många fritt verksamma koreografer och dansare riskerar att ge upp sitt yrke och att fältet därigenom förlorar värdefull kompetens. Denna negativa utveckling drabbar även infrastrukturen och institutionerna som inte har samma mångfald av danspraktiker att samarbeta med eller varierade dansproduktioner att presentera. Den geografiska spridningen begränsas, och det blir väldigt mycket mindre dans till publiker över hela landet.

Projektbidraget vitaliserar och utvecklar svensk scenkonst i allmänhet och det fria dans- och koreografifältet i synnerhet. Projektbidraget borgar för ett levande mångfacetterat dans- och koregrafifält över hela landet, genom att det är skiftande utövare som mottar det. Projektbidraget ger utrymme för oväntade samarbeten, nya arbetsprocesser och inte minst ger det plats för risktagande, som ett led i den konstnärliga utvecklingen. Projektbidragen har medverkat till att vi idag har säregna konstnärskap, som är med att definiera olika strömningar innanför det nationella och internationella scenkonstfältet.

Som verksamma utövare inom det fria scenkonstfältet är vi givetvis för bidragsformer som skapar goda långsiktiga förutsättningar, men inte på bekostnad av det mer dynamiska projektbidraget. Som bidragsformerna är utformade idag är projektbidraget pulsådern i det svenska dans- och koreografifältet. De konstnärliga initiativen som springer ur projektbidragsformen pumpar in nödvändigt friskt blod till fältet.

Situationen är allvarlig och något måste göras omgående. Vi vill därför att Kulturrådet agerar skyndsamt och korrigerar det inträffade genom att:

1. Budgetramen för projektbidrag återställs till 2021 års nivå för 2023 och 2024 för att lösa den akuta situationen, genom att se över Kulturrådets helhetliga budget och göra omprioriteringar över konstområdena.
2. En utredning tillsätts som granskar processen kring hur ett beslut med dessa långtgående konsekvenser kunde genomföras utan att säkra ett ekonomiskt underlag för de kommande åren, vars resultat offentliggörs.
3. Kulturrådet i framtiden försäkrar att som myndighet konsultera skapande dansare och koreografer inför omvälvande beslut gällande fördelning och anslag, liksom förändringar av stödsystem och organisation.

FORUM för skapande dansare och koreografer

Namnunderskrifter per 2 juni kl 13:00.
Namninsamling sker fortlöpande fram till 5 juni 2023.

1. Rickard Borgström, curator, dramaturg, skribent, performer
2. Sanna Söderholm, dansare, koreograf, curator
3. Rebecca Chentinell, dansare, koreograf, redaktör, curator
4. Lisen Ellard, koreograf, dansare
5. Nasreen Aljanabi Larsson, koreograf, dansare
6. Maria Ulriksson, koreograf, dansare
7. Nefeli Oikonomou, koreograf, dansare
8. Sebastian Lingserius, koreograf, dansare
9. Teresia Björk, dansare och koreograf
10. Linda Wardal, koreograf och dansare
11. Elisabeth Raymond, koreograf, dansare
12. KAI-EN, koreograf, dansare
13. Sybrig Dokter, koreograf, dansare
14. Karina Sarkissova, koreograf, fristående danskurator
15. Amanda Apetrea, koreograf, dansare
16. Majula Drammeh, dansare, dramaturg
17. Stina Nyberg, koreograf, dansare
18. Maria Naidu, koreograf och dansare
19. Khamlane Halsackda, dansare, koreograf
20. Hedda Parkkonen, dansare
21. Alexandra Svensson, koreograf, dansare
22. Maria Nilsson Waller, koreograf, dansare, designer
23. Elinor Tollerz Bratteby, dansare
24. Karolin Kent, dansare och koreograf
25. Ingeborg Zackariassen, koreograf, dansare
26. Anna Källblad, koreograf
27. Klara Svejgaard, dramatiker och performer
28. Åse Wallberg, koreograf, dansare
29. Melody Sheikh Mantilla, dansare, koreograf
30. Malin Stenholm, jazzdansare, koreograf.
31. Sebastian Ruiz Bartilson, dansarbetare
32. Jonny Berg, danskonstnär
33. Israel Aloni, koreograf och dansare
34. Anna Pehrsson, koreograf, dansare, konstnär
35. Rachel Tess, koreograf, dansare, curator
36. Kajsa Wadhia, koreograf, dansare, curator
37. Helena Franzén, koreograf och dansare
38. Rannhvi Mebius Jormin, dansare
39. Alyssa Chloé- danskonstnär, koreograf
40. Moa M. Sahlin, koreograf, dansare, curator
41. Sara Lindström Lindhe, koreograf och konstnär
42. Jim De Block, koreograf, dansare, fotograf
43. Filippa Fahlin, danskonstnär
44. Matilda Bjärum, danskonstnär
45. Rasmus Ölme, koreograf, dansare, professor
46. Linda Remahl, koreograf, dansare
47. Pavle Heidler, dansare, koreograf, skribent
48. Ellinor Ljungkvist, koreograf, dansare
49. Annika Hyvärinen, dansare
50. Marcus Baldemar, dansare och koreograf
51. Marit Shirin Carolasdotter, dansare och koreograf
52. Benedikte Esperi, koreograf, konstnärlig ledare och performer.
53. Sebastian Björkman, dansare, koreograf & pedagog
54. Tuva Hildebrand, koreograf, dansare
55. Emelie Bardon, danskonstnär och lärare
56. Anna Westberg, dansare och koreograf
57. Takuya Fujisawa, koreograf och dansare
58. Beda Åsbrink, dansare
59. Hagar Malin Hellkvist Sellén, koreograf
60. Ami Skånberg, koreograf, PhD, lektor SKH och GU
61. Björn Säfsten, dansare och koreograf
62. Marcella Quinchavil Steen, dansare och koreograf
63. Sophie Augot, dansare
64. Sara Axelsson, dansare
65. Kajsa Nilsson, dansare
66. Jessica Andrenacci, dansare och koreograf
67. Elise Brewer, dansare
68. Emelie Wahlman, dansare
69. Ofelia Jarl Ortega, koreograf och dansare
70. Erik Valentin Berg, koreograf
71. Elise Nuding, koreograf och dansare
72. Emelia Koberg, koreograf och dansare
73. Moa Autio, dansare och koreograf
74. Dina Hamida, dansare och koreograf
75. Frédéric Gies, koreograf och dansare
76. Anja Arnquist, koreograf och dansare
Marie Andersson, dansare och koreograf
77. Tiina Lehtimäki, dansare och koreograf
78. Veera Suvalo Grimberg, koreograf
79. Rebecka Berchtold, dansare
80. Nea Landin, dansare och koreograf
81. Evelina Boström, dansare, pedagog, koreograf
82. Kerstin Abrahamsson, dansare
83. Conny Jansson dansare koreograf
84. Lovisa Wallerström, dansare, pedagog, koreograf
85. Lisen Pousette, koreograf och dansare
86. Tea Harryson, dansare och koreograf
87. Maia Means, danskonstnär
88. Sofia Sosso Harryson, dansare och koreograf
89. Per Enequist, dansare och koreograf
90. Karla Búcaro, koreograf, pedagog och dansare
91. Vincent Jonsson, danskonstnär
92. Erika Martikainen, pedagog och danskonstnär.
93. Mari Carrasco, Koreograf
94. Toby Kassell, koreograf, performer
95. Ingrid Rosborg, koreograf, dansare
96. Alice MacKenzie, danskonstnär
97. Andrea Diaz Ghiretti, koreograf- performer
98. Tanja Andersson, danskonstnär
99. Annu Ronkainen, dansare, koreograf, pedagog
100. Assi Pakkanen, dansare
101. Yrsa Heijkenskjöld, danskonstnär
102. Daniel Jeremiah Persson, dansare och koreograf
103. Linnéa Sundling, danskonstnär
104. Elin Waileth, dansare, koreograf, adjunkt LU
105. Sanna Blennow, koreograf
106. Aurora Westfelt, danskonstnär, pedagog
107. Liz Kinoshita, koreograf, dansare
108. Mira Mutka, koreograf, dansare
109. Anna Otterbeck, dansare, koreograf, producent
110. Jilda Hallin, dansare och koreograf
111. Tove Sahlin, koreograf och scenkonstnär
112. Molly Engblom, dansare och koreograf
113. Paloma Madrid, koreograf och dansare
114. Daniel Staaf, danskonstnär
115. Joseph Vila García, Regissör för rörelsebaserad Scenkonst.
116. Dafne Giannikopoulou, dansare
117. Lisa Nilsson, dansare och koreograf
118. Tone Johannessen, dansare och koreograf
119. Alicia Karhunen Larsson, dansare
120. Stina Ehn, dansare och koreograf
121. Sigrid Sjöholm, dansare
122. Wilma Seppälä, dansare
123. Mariê Mazer, dansare
124. Oda Brekke, dansare och koreograf
125. Elin Hedin, dansare och koreograf
126. Eva Svaneblom, dansare och koreograf
127. Zala Pezdir, dansare, danspedagog, koreograf
128. Anna Fischler, dansare och danslärare
129. Noah Hellwig, koreograf, dansare, performer
130. Simon Deschamps, dansare, cirkusartist
131. Mariana de Oliveira Costa, koreograf och dansare
132. Signe Willmarsson, dansare
133. Karolina Janhager, dansare
134. Elin Appell, dansare
135. William Säfström, dansare
136. Love Andersson, dansare
137. Martina Fischer, dansare
138. Tyra Wigg, koreograf och dansare
139. Anika Edström Kawaji, danskonstnär
140. Robin Haghi, danskonstnär
141. Katarina Eriksson, dansare/koreograf
142. Per Sacklén, dansare/koreograf
143. Irma von Platen, dansare och koreograf
144. Lisa Schåman, dansare
145. Luusi Kateme, danskonstnär
146. Klaudia A. Rychlik, dansare och danspedagog
147. Kaisla Koski, danskonstnär
148. Lovisa Larsson, danskonstnär, koreograf och danspedagog
149. Linnea Sahlin, dansare och danspedagog
150. Korina Kordova, koreograf, dansare, dramaturg
151. Dalija Acin Thelander, dansare/koreograf
152. Jutta Sukkala, danskonstnär
153. Melinda Karlsson, koreograf och danspedagog
154. Sherin Dengin Jonsson, dansare och danspedagog
155. Anna Öberg, koreograf och dansare
156. Lovisa Lundgren, danskonstnär och danspedagog
157. Edita Dervisevic danspedagog
158. Alva Degerfeldt, dansare och danspedagog
159. Hanna Jönsson, dansare och danspedagog
160. Maria Mebius- Schröder, dansare och koreograf
161. Ane Carlsen, dansare
162. Philippa Felländer-Tsai, dansare
163. Matilda Larsson, dansare och koreograf
164. Evelina Jakobsson Potenciano, dansare och koreograf
165. Laura Linna, dansare.
166. Brina Dokl, dansare
167. Nellie Björklund, dansare
168. Joanna Kerkelä, dansare
169. Astrid Ottosson, dansare
170. Emma Kerttula, danskonstnär
171. Nelia Naumanen, dansare
172. Argyri Samiotaki, dansare
173. Carima Neusser, koreograf, dansare, performer
174. Stine Marcinkowski Pettersson, koreograf, dansare, performer
175. Robin Ivarsson, dansare
176. Jannine Rivel, koreograf och dansare
177. Måns Erlandson, dansare och koreograf
178. Zoë Poluch, dansare och koreograf
179. Jasmine Attié, dansare och koreograf
180. Tove Skeidsvoll, dansare, koreograf
181. Kajsa Sandström, koreograf och dansare
182. Amanda Billberg, dansare och koreograf
183. Tobias Sköld, dansare och koreograf
184. Rebecka Carlsson, dansare
185. Pontus Pettersson, koreograf, curator och dansare
186. Louise Kvarby, koreograf, dansare, pedagog
187. Viktor Fröjd, koreograf, dansare
188. Anton Borgström, dansare
189. Johanna Fröjd, dansare, koreograf, curator, pedagog
190. Mona Namér, dansare och koreograf
191. Magalí Camps, dansare och performer
192. Ian Yves Ancheta, dansare och koreograf
193. Alicia Kerrolf, dansare
194. Caroline Byström, koreograf och dansare
195. Liza Penkova, danskonstnär
196. Andrew Hardwidge, danskonstnär och dramaturg
197. Salka Ardal Rosengren, koreograf och dansare
198. Elin Hallqvist, dansare, koreograf
199. Gabriella Engdahl, koreograf & dansare
200. Sofia Norman, dansare och koreograf
201. Elliot Norell Strinnö, Dansare, koreograf
202. Linn Fletcher, Dansare och Koreograf
203. Miguel Cortés, Dans- och scenkonstnär
204. Anna Näsström, Koreograf, dansare
205. Joanna holewa chrona, Dansare och koreograf
206. Hanna Åhs, dansare, performer, koreograf
207. Elias Kraft, Dans- och scenkonstnär
208. Lotta Sandborgh, Dans- och scenkonstnär
209. Marika Renhuvud, Koreograf och dansare
210. Brittanie Brown, Dance Artist
211. Philip Berlin, dansare, koreograf
212. Karin Nedergaard, danslärare, koreograf
213. Britta Olsson, koreograf
214. Josefine Alfredsson, koreograf och dansare
215. Mireia Piñol, koreograf, dansare, circus
216. Stella Kruusamägi, koreograf
217. Mira Leonard, cirkusartist
218. Darya Efrat, Performance Maker
219. Rebecca Björling, dansare och koreograf
220. Heta Asikainen, dansare
221. Rachel Tess, dansare, koreograf, curator
222. Malin Emmoth, dansare och koreograf
223. Charlotta Öfverholm, Dansare och Koreograf,
224. Tove Salmgren, dansare, koreograf, curator
225. Nefeli Gioti, dansare, koreograf
226. Gun Lund, koreograf och dansare
227. Luisa Denward, dansare och koreograf
228. Endre Schumicky, dansare och koreograf
229. Cristina Caprioli, koreograf och professor
230. Miguel Azcue, danskonstnär
231. Clara Bankefors, dansare och koreograf
232. BamBam Frost, dansare och koreograf
233. Sofia Castro, Koreograf och dansare
Om FORUM för skapande dansare och koreografer.
Vi önskar skapa ett forum som samlar och för de fria Koreograferna/dansarnas röst vad gäller konst- och kulturpolitiska frågor – något många av oss verksamma är enade om är avgörande för att skapa goda förutsättningar för konstnärlig utveckling på dans- och koreografifältet och en hållbar dansekologi. Den här gruppen är till för att formulera och organisera koreografers och dansares egna forum. Forumet bildades våren 2023 och samlar i dag 250 medlemmar från norr till söder, och medlemsantalet växer vecka för vecka.

Fler Debatt & Krönika

Annonser