Hoppa till sidans innehåll
Välkommen till danstidningen.se. Allt om dans i Norden. Söndag 26 maj 2024

Dansmässan i Stockholm fick äntligen äga rum på riktigt igen

2022-11-16

Stockholms enda offentliga mässa med totalt fokus på dans och koreografi ägde rum på Dansens Hus 10-11 november. Seminarier ägde även rum på ABF-huset på Sveavägen i närheten av Dansens Hus.
I arrangemang av bland annat Danscentrum och Samarbetsrådet för regional dansutveckling bjöds publiken under två dagar på utdrag ur inte mindre än 36 föreställningar, eller så kallade Showcases, utvalda ur 81 ansökningar av Urvalsgruppen 2022 som bestod av Paloma Madrid, Alyssa Briteramos, Hannah Falk och Tanja Andersson.
De två intensiva mässdagarna var fullspäckade med möten och konstnärliga upplevelser. Under två år av pandemi har dansmässan fått lov att gå online, lättnaden över att kunna ses igen i verkligheten var påtaglig.
– Äntligen får man koppla alla namn till ansikten, sa koreografen Linda Wardal som befann sig på mässan för att visa sitt verk A study of Choices.
Vid urvalet av verk till mässan var principerna, för kommittén som fattade de avgörande besluten, att ta hänsyn till aspekter som geografisk spridning, barn och unga som målgrupp och turnébarhet. Den geografiska spridningen bland danskonstnärerna på mässan var påtaglig. Danskompanier med bas i såväl Luleå som Malmö och Göteborg visade sina videos bland utbudsblad och karameller.
Dansmässan utgör en viktig plattform för att förmedla danskonst till spelplatser och scenrum i hela landet. Bland besökarna är flertalet arrangörer och de informerar sig om vad som behövs för att ta emot en dansproduktion. Varje produktion har sin unika lista med erbjudanden och villkor för t.ex. teknik, spelplats och workshops i anslutning till föreställningen.
Publikplatserna var fullbokade och Dansens Hus Lilla scen var spelplatsen under båda dagarna för såväl utdrag ur färdiga föreställningar som visningar av work-in-progress. De sistnämnda är ett nytt koncept för detta års mässa och tanken är att visa idéer i ett tidigt skede för att koreografer, programläggare och arrangörer ska ges möjlighet att samproducera.
Även fyra seminarier arrangerades i anslutande lokaler, ABF och Dansklotet, och i samarbete med SrD, Samarbetsrådet för regional dansutveckling. Det övergripande syftet var att bygga kontaktytor mellan alla former av dansaktörer och att skapa en hållbar utveckling för dansen i Sverige. Bland annat gick man igenom en skrivelse från SrD som är ett inspel till Kulturrådets kartläggning av hur regionerna arbetar med frågan om konstnärernas villkor och de konstnärspolitiska perspektiven. Ett annat seminarium handlade om ett statistikverktyg som Danscentrum skapat för att underlätta för konstnärer att samla, rapportera och redogöra för myndigheter och finansiärer om sina aktiviteter och publika räckvidd. Även jämlikhet och inkludering diskuterades under ännu ett seminarium. Åhörarna fick med utgångspunkt i Mångkulturellt centrums forskning och praktik diskutera och guidas i hur det går att förändra mönster och handlingar för att motverka segregation och vardagsrasism.
Under dagarna två gick samtalen och nätverkandet på högvarv. Alla koreografer och dansare är frilansande och spelar flera roller en dag som denna. I ena stunden står de bakom scenen och sminkar sig och värmer upp inför sitt showcase på scen. I nästa stund står de bakom sitt informationsbord i mässhallen och talar sig varma om sina senaste produktioner och konstnärliga koncept. När utdraget visas på scen är dessutom publiken för de flesta en annan än vad föreställningen vanligen riktar sig till.
– Det är alltid en spännande utmaning att presentera ett utdrag för en vuxenpublik. Produktionen vi visade Vibb spelas vanligen för 1-5 åringar, berättar Sara Johansson, koreograf och dansare från Stockholm.
– Jag har skapat scenografi till min frus dansproduktion. En boxningsring. Detta är första gången jag är här och jag är behjälplig vid vårt informationsbord när dansarna är inne på scenen, berättar scenograf för föreställningen Brita, David O’Neill från Sandviken.
Målgruppen för dansproduktionerna är framförallt barn upp till gymnasieålder och några enstaka riktar sig även till vuxna. Adriana Cubides verk för unga och vuxna, See-Through, presenteras under hela första mässdagen i faojén. Verket speglar olika perspektiv av dansen genom kameror och skärmar utplacerade på ett större utrymme i hörnet nära scenentrén. På plats finns också en filmare som följer Adrianas rörelser och vars tolkning sänds live på en av skärmarna. Någon kamera är också riktad mot publikens fötter. Idén till verket, berättar Adriana som studerar en master i koreografi på SKH, föddes under pandemin. Hennes koreografi blev isolerad och skärmbaserad och därför ville hon utforska möjligheterna att kommunicera närhet och gestaltning genom att filma sina rörelser från olika perspektiv. Experimenterandet har nu lett till att iscensätta alla de nya perspektiven, så att publik kan uppleva hennes koreografi live. I detta sammanhang konstaterar hon dock förvånat att besökarna är så inställda på att se showcase på scen att de går miste om upplevelsen som pågår mitt ibland dem.
Gällande genre är det till största delen samtida dans som besökarna får ta del av på 2022 års Dansmässa. Urvalsgruppen förklarar att majoriteten av ansökningarna även var samtida och de sammanfattar mässans generella tendenser och uttryck på följande sätt:
“I en post-pandemisk samtid ser vi föreställningar för mindre publikgrupper, site specifics och hybrida format som samsas med virtuella miljöer. Samtidigt skönjs en längtan efter naturen, efter varandra, till det taktila. Världsläget avspeglas i verk som lyfter frågor kring olika erfarenheter, diversifierade kroppar, vidgande av vyer och demokratins för givet-tagande. Danskonsten fortsätter generera nya horisonter.”

Josefine Chiacchiero

Här nedan programpunkterna och föreställningar som ingick i Dansmässan

SEMINARIUM I
Samproduktion
9:10-10:15
Dansens hus, Lilla scen
Under årets Dansmässa bjuds publiken in till ett nytt format; “WORK-IN-PROGRESS”, där vi får möta danskonstnärer som är i process med nya verk. Idén med formatet är att möjliggöra för möten mellan koreograf och programläggare/arrangör i ett tidigt skede för att öppna upp för eventuella samproduktionssamarbeten. WORK-IN-PROGRESS-dagen kickas igång med ett samtal om samproduktion där fyra scener/plattformar, vilka aktivt arbetar med samproduktion, har bjudits in för att berätta om sina arbetssätt, insikter och lärdomar.
Medverkande: Anna Efraimsson, MDT (Stockholm), Marie Wårell, Dansinitiativet (Luleå), Francesco Scavetta, Vitlycke Performing Art Center (Tanum) och Maria Härenstam, Dansens hus (Sthlm).
Moderator: Andrea Redmer, Dansens hus
Samtalet sker på engelska
SEMINARIUM II
Dansens framtid i Sverige
10:30-12:00
ABF, Hedénsalen vån 4

SrD/Samarbetsrådet för Regional Dansutveckling bjuder in Lawen Redar (S) och Kristina Axén Ohlin (M) kulturpolitiker från riksdagens Kulturutskott, samt koreografen Lotta Gahrton för att samtala om vad som krävs för att skapa en hållbar utveckling för danskonsten i Sverige. Det blir ett samtal med moderator Eyrun Thorhallsdottir, danskonsulent i Västra Götalandsregionen kring hur politiker arbetar för dansens hållbarhet.
Seminariet inleds med en genomgång av en skrivelse från SrD som är ett inspel till Kulturrådets kartläggning av hur regionerna arbetar med frågan om konstnärernas villkor och de konstnärspolitiska perspektiven.
Arrangör: SRD/Samarbetsrådet för regional dansutveckling

SEMINARIUM III
Statistikverktyg för den fria danssektorn
14:00-14:45
Dansklotet, Mellanstudion (Dansens hus)
Den fria professionella danssektorn saknar samlad statistik och pandemin lyfte vikten av att synliggöra hur mycket den fria professionella danssektorn gör.
Danscentrum har skapat ett användarvänligt statistikverktyg som bl a:
– Underlättar för konstnärer att enkelt samla och rapportera alla sina egna aktiviteter.
– Kan tillhandahålla evidensbaserade data till myndigheter och andra finansiärer om allt den fria professionella danssektorn utför och hur många de möter.
Arrangörer: Danscentrum Sverige

SEMINARIUM IV
Vardagsrasism, svenskhet och jämlikhet
15:00-16:30
Dansklotet, Mellanstudion (Dansens hus)
Vad menas med vardagsrasism och hur kommer den till uttryck? Vad är svenskhet och vem får kalla sig svensk? Vad innebär den segregation som gör att människor med olika etnisk och ekonomisk bakgrund möts allt mindre?
Under detta seminarium belyses vithetsnormen och de samhällsstrukturer, makthierarkier och den historia som möjliggör och reproducerar denna norm. Med utgångspunkt i Mångkulturellt centrums forskning och praktik diskuterar vi hur skillnadstänkandet ser ut i dagens Sverige och vad vi alla kan göra för att förändra mönster och handlingar och nå ett mer inkluderande och jämlikt samhälle.
Yafet Lemessa från Mångkulturellt centrum guidar oss i hur vi kan upptäcka vardagsrasism och skillnadstänkande inom dans- och koreografibranschen och hur vi kan förändra mönster och handlingar som står i vägen för jämlikhet och inkludering.
Föreläsare: Yafet Lemessa

SHOWCASE
Adriana Cubides – SEE-THROUGH (unga vuxna/vuxna)
Dansinitiativet – Skogshall (från 4 år, familj)
BARCO/Dinis Machado – Practicing YELLOW PUZZLE HORSE (an excerpt) (från 16 år)
Erika O’Neill – BRITA (från 14 år)
Freestyle Phanatix – Freestyle Sensation (från 10 år)
Helena Franzén – Jag ser dig (från 13 år)
Henrik & Louise – KOROBKA (från 13 år)
JELNEK – Reflex (5-9 år)
KROPPSKLUBBEN – HUD (7-9 år)
KolKo KollektivKompaniet – Vibb (1-3 år, 3-5 år)
La Random Company – El Diablo es Extranjero (från 13 år)
Linda Wardal & Gustav Lejelind – A Study of Choices (Från gymnasiet)
Lisen Ellard – Dirgy Dancing (från 13 år)
Maria Naidu/arms&legs – Golden (extended) (från 18 år)
Melody Sheikh – SVART SVART SVART (6-9 år)
Ongoing realities (OR) – what comes through (vuxna, från 10 år)
ShareMusic & Performing Arts – Min Konvention (6-9 år)
Yellow Jacket Collective – Yellow – We’re Halfway There (från 10 år)

WORK IN PROGRESS 2022
Bobbi Lo produktion – KOLONISTERNA (Från 12 år)
Dve – Annam (Från 14 år)
E=mc2 Danskonst – Soundscape (Från 16 år)
Karin Delén – En själs berättelse (Från 15 år)
Tarika Wahlberg – A heartbroken black girl (Vuxna)

Mer info: www.dansmassan.com

Fler Nyheter

Annonser