Välkommen till danstidningen.se. Allt om dans i Norden. Lördag 31 juli 2021

Ett fascinerande slowmotion-universum

2021-06-03

Fakta:

Namn: Hail to the good listener
Koreografi: Marie Topp
Musik: Ljudkonstnär: Julia Giertz
Ensemble: Dansk Danseteater, Ljusdesign: Mårten K. Axelsson. Kostymedesign: Maria Ipsen
Plats: Takkelloftet, Operaen, København.
» https://www.danskdanseteater.dk/performances/hail-good-listener?language=en

Den danska koreografen Marie Topp har den sällsynta förmågan att alltid ha en klar och väl genomtänkt idé bakom sina verk, samtidigt som de också är mycket sinnligt utformade. Det gäller också för hennes senaste verk Hail to the good listener som är koreograferat för fem kvinnliga dansare från Dansk Danseteater och utgör det avslutande verket i en trilogi om sinnenas komplexitet.
Det är mycket fascinerande att låta sig dras in i det knappt timslånga verkets nästan meditativa, minimalistiska, slowmotion-universum, som i hög grad – inte minst i början – tär på publikens tålamod och rastlöshet. I koreografens kontinuerliga sowmotionrörelser och minimalistiska kroppsförändringar som ger starka associationer till Bill Violas videokonst är det som om tid och rum löses upp.
Precis som för Marie Topps tidigare verk är Hail to the good listener skapat i nära samarbete med ljudkonstnären Julia Giertz, och ljudsidan utgör också denna gång en viktig medspelare. Man känner verkligen att musikens påtagliga realljud och elektroniska ljud och vibrationer påverkar och avspeglas i dansarnas kroppar.
Inledningsvis sitter de fem kvinnorna Merete Hersvik, Jessica Lyall, Lúa Mayenco Cardenal, Milou Nuyens och Teresa Fogh Schou på golvet i dunkelt ljus och med ryggarna vända mot publiken. Medan ljudet rör sig mellan djupa och höga toner ser vi små gradvisa och långsamma förändringar i deras kroppshållningar. En rygg som böjs, ett huvud böjs en smula åt sidan och en hand sätts i golvet, och plötsligt, efter en viss bestämd tid ställer sig alla fem dansarna upprättstående och står med till synes benhård jämnvikt på bägge benen. Men till ljudet av susande vind förändras långsamt deras kroppshållningar, den tidigare jämnvikten förändras, en arm sträcks ut och plötsligt är hela kroppslandskapet helt förändrat.
På samma sätt som ljudet fysiskt sett både består av rörelse och tryck ser vi hur dansarnas kroppar rör sig och trycker sig mot varandra, och vi ser dem som vikter och motvikter i ett spänningsfält mellan motstånd och eftergivenhet.
Vi påminns om hur vår tids störningar och musik påverkar våra kroppar, när musiken blir pulserande och nästan blir stressande i det långsamma universum, där en enda dansare för en liten stund kapitulerar inför musikens rytmer.
Hail to the good listener är inte bara krävande för åskådarna, men också för de fem skickliga och uttrycksfulla dansarna som hela tiden rör sig i slowmotion. Det är också ett vackert och sinnligt verk, som på ett mycket fint sätt skärper våra sinnen inför de små detaljer och förändringar som sker både när det gäller rörelse, ljud samt ljus, och det är samtidigt konsekvent till form och innehåll. Verket är en del av Dansk Danseteaters Generator-program, som har till syfte att stödja danskonsten och koeografer bosatta i Danmark.

Vibeke Wern

Fler Recensioner

Annonser