Hoppa till sidans innehåll
Välkommen till danstidningen.se. Allt om dans i Norden. Måndag 27 maj 2024

Estetiska ämnen i skolan för allsidig utveckling och bättre chanser för alla

2021-04-09

Vad händer med de estetiska ämnena i skolan? I Danstidningen nr 2/2021 har pratat med lärare och experter, och de är eniga: satsningarna på så kallade kärnämnen, har ställt estetiska ämnen i skuggan. Därmed berövas barnen uttrycksmöjligheter, eftersom människans många sätt att uttrycka sig hänger samman. Undervisning i estetiska ämnen är lika fundamentalt som att lära barn att läsa, räkna och skriva.
Att spara in på kulturen och de estetiska ämnena är ett resultat av skolornas kommunalisering och privatiseringen av svenskt skolväsende. I en kommuns budget får allt en prislapp, och kortsiktiga sparkrav kan slå hårt mot en långsiktig syn på barns växande och lärande. Men det är också en värderingsfråga, och samma tendenser finns hos många, inte minst hos våra rika grannar i Norge.
I Finland går man däremot mot strömmen. Istället för att minska estetiska ämnen, har skolan i Finland infört mer konst på skolschemat. Finland toppar inte bara Pisa-undersökningarna, utan också listan över världens lyckligaste länder. Finland borde inspirera omvärlden när det gäller att satsa på kultur i skolan.
Elever i den svenska skolan tvingas tidigt att bli specialiserade, vara yrkesinriktade och plugga till sig vissa betyg får att komma i åtnjutande av sitt första val. Var finns då plats för utveckling och utrymme för djupare kulturella erfarenheter? Var finns tid för återkommande lektioner i ett estetiskt ämne, inte bara annorlunda och tillfälliga evenemang, även om det naturligtvis också är jättebra.
Barn behöver dans, cirkus, sport, rörelse musik, teater, litteratur och poesi och fler aktiva och kroppsligen engagerande, lustfyllda stunder. Det handlar om allas våra behov och denna grundläggande omsorg och rättighet behöver erbjudas barn i förskolan och skolan.
Sen bjuder Danstidningen också på några bok- och tidskriftsrecensioner, ännu en lektion i trolleri och träning för ryggen. Och läsning om hur världen kan krångla till sig för den som inte bara är vänsterhänt utan också vänsterfotad.

Ann-Marie Wrange

Fler Nyheter

Annonser