Välkommen till danstidningen.se. Allt om dans i Norden. Fredag 05 mars 2021

Den gåtfulla Orlando

2020-11-16

Fakta:

Namn: Orlando - A Biography
Regissör: Rum, video, regi: Ellen Nordlund
Musik: Siri Jennefelt
Ensemble: Föreställning/installation av och med Ellen Nordlund och Siri Jennefelt, Ljus: Kerstin Weimers
Plats: Malmö Dockteater
» https://www.malmodockteater.com

I en kort sekvens i Orlando slår Virginia Woolf fast att alla människor bär på c:a 2562 jag, men att det bara är c:a 5-6 som får plats i en biografi. (..) Vår Orlando är som en skyddande sänghimmel, innanför den kan vi göra en plats (..) för slumrande jag.”
Så står det att läsa i programmet för Malmö Dockteaters Orlando – A Biography, en föreställningsinstallation med Ellen Nordlund och Siri Jennefelt på scenen.
Det ser ut som en stökig ateljé för en konstnär, dock utan staffli men med en stor lerfigur som liknar en ugn, med små rör som blir till musikinstrument samt många olika föremål. Runt dessa rör sig de två i ständig dialog med varandra, ommminnen, saker som betytt någonting, ofta filmade med mobiltelefon, med kassettband i 1990-talsstil som rullar på bandspelaren, skapar tidsanda, med viss repetition.
Det finns någonting mystiskt och intensivt i denna på spaning efter den tid som flytt, som givetvis anknyter till Virginia Woolfs bok Orlando, hennes konstnärliga och impressionistiska styrka, inriktning på tiden som ett problem och känslomässig upplevelse.
Ett inre skeende som gestaltas med speciell minimalism på Malmö Dockteaters intima scen av de två skådespelarna pendlar på oväntat sätt mellan lågmäld dramatik, performance och det som teaterlegendaren Bertoldt Brecht skulle kalla Verfremdung, distansering till den roll eller det tema som spelas, som ett ifrågasättande i indirekt diskussion med publiken.
Förmodligen har även Sally Potters film Orlando (från 1992) inspirerat Ellen Nordlund och Siri Jennefelt. Regissören Sally Potter som är brittisk medborgare precis som Woolf.
Det är en gåtfull föreställning att ta med sig och fundera vidare på efter att den är slut. Om tiden, rummet, om olika identiteter, och jagets olika möjligheter

Ingela Brovik

Fler Recensioner

Annonser