Välkommen till danstidningen.se. Allt om dans i Norden. Torsdag 21 januari 2021

Karnevalen i Rio 2021 skjuts upp

2020-09-25

Sambaskolorna i Rio har låtit meddela att den enda chansen att kunna hålla 2021 års karneval i februari i Rio är om det vid det laget finns ett verksamt och väl distribuerat vaccin. Men chanserna är minimala, varför man istället försöker utveckla ett alternativt och coronasäkert firande.
Det meddelar BBC World Service som betonar att miljoner människor brukar besöka karnevalen varje år. Tyvärr kan även antalet infekterade i Covid 19 i Brasilien mätas i miljontal. Enligt BBC har 4.5 miljoner människor infekteras och mer än 138 000 har avlidit.
Se vidare www.bbc.com/news/world-latin-america-54289845

Fler Nyheter

Annonser