Hoppa till sidans innehåll
Välkommen till danstidningen.se. Allt om dans i Norden. Söndag 26 mars 2023

Danstidningen 4/2020 om danslivet trots nerstängning

2020-09-02

Alla väntar på nya lösningar i den värld där det offentliga rummet blivit ofattbart farligt. Även om du själv inte drabbas kan du bidra till att sprida död och elände till andra.
Hur ska människor överhuvudtaget nå fram till varandra om de inte får vistas normalt i offentliga rum utan skrymmande avståndsregler på två meter. Hur länge dröjer det innan vi hittar möjliga strategier? Vilka levande scenkonster överlever till dess?
För omvärlden har det sett ut som om den svenska coronastrategin inneburit stor frihet för individen och ett relativt vanligt vardagsliv. Och det är sant att Sverige har sluppit total nerstängning, men kulturlivet har plågats svårt av den stränga inskränkningen av antalet personer i en publik – inte fler än 50 personer. Samma regler för alla teatrar och scenlokaler, oavsett storlek, utformning eller ekonomisk kapacitet. Över senvåren och sommaren har kulturlivet i stort sett inte kunnat verka, annat än i mycket små sammanhang.
I Sverige ställs ofta kultur mot viktigare verksamheter som vård och äldreomsorg. Det ses som grädden på moset – som onödig och icke livsnödvändig dekoration. Nödropen från scenkonsternas olika yrkesgrupper och aktörer har varit många. Särskilt små teatrar och enskilda konstnärer har drabbats hårt, medan stora kommersiella artister fått stora hjälpsummor. Små teatrar eller danskompanier saknar ofta reserver och buffertpengar och kan svårligen överleva. Först sent i augusti och inför säsongstarten har nya medel avsatts och kulturminister Amanda Lind har aviserat att reglerna kan komma att förändras något när det gäller storleken på en publik.
Danstidningen har hittat fickor av kulturellt motstånd. Föreställningar organiseras ändå i Sverige den märkligt rigida 50-personersregeln till trots.
På Parc de la Villette i Paris visades under augusti Plain d’artistes, ett jättelikt residens för konstnärer som inget annt ville än att få återknyta till sin publik. Den fick komma helt gratis och se hur artister inom alla scenkonstnärliga områden repeterade vad som förhoppningsvis blir till riktiga föreställningar under hösten. Coronasäkerheten upprätthölls via rimliga restriktioner. På den största teatern på La Villette togs samtidigt in 100 istället för 1200 åskådare.
Balett Preljocajs dansare arbetar vidare med strikta förhållningsregler och coronatester varje vecka, men utan skyddsavstånd sinsemellan.
Mod och uppfinningsrikedom är livgivande i en svår situation. Vi firar i år det fantastiska avantgardistiska kompaniet Svenska Balettens 100-årsjubileum, förhoppningsvis till fortsatt inspiration.

Ann-Marie Wrange

Fler Nyheter

Annonser