Välkommen till danstidningen.se. Allt om dans i Norden. Söndag 27 september 2020

Se livestreamad premiär hos Weld, där själva livestreamingen utgör en del av konstprojektet

2020-04-23

Koreografen Kajsa Sandström har livestream-premiär på sitt verk En spegel i handen via Weld, en av Stockholms mindre, men dock inte mindre viktiga scener för många olika slags konstuttryck. Premiären äger rum den 24 april kl 19, och vid samma tid ges En spegel i handen även den 25 och 26 april.
I Welds pressmeddelande står att läsa att ”bilden, rummet och det som sker i mötet mellan dansaren och betraktaren är centralt” i Kajsa Sandströms konst och att hon ofta har arbetat med olika medier i sina koreografier.
Tillsammans med konstnären Rebecka Holmström och filmaren Milja Rossi har Kajsa Sandström tagit sig an det strömmade formatet i sin konstnärliga process, en process som vill väcka associationer: ”En spegel i handen riktar blicken mot reflektionen som uppstår när dansade rörelser, bilder och ord ställs bredvid och flätas in i varandra genom koreografi. Olika betydelsenivåer uppstår och försvinner. Ett utforskande för vilket betraktaren blir central.”
Det är en mångstämmig och mångreflekterande skapelseprocess, som ger eko av erfarenheter och intryck, för att inte säga tidigare speglingar av tidigare verk eftersom En spegel i handen ”…bär spår av andra processer. Kroppen bär spår av andra kroppar. Om kroppen kan liknas vid ett arkiv är minnet en skapelseakt. Rörelsen avslöjar en karaktär som liknar henne men ändå inte är hon. Avstånden öppnar upp för fiktion.”
För koreografi, dans, bild och text står Kajsa Sandström. För klippning av projicerad film står Ylva Henriksson och Rebecka Holmström, och den sistnämnda står även för föreställningens ljud. För ljuset svarar Ronald Salas och bakom kameran finns Milja Rossi.
Denna livestreaming är inte helt kostnadsfri, men eftersom priset ändå bara är 50 kr gör vi på www.danstidningen.se ett undantag och berättar om den ändå, för det goda initiativet att fortsätta att producera och visa nyskapade scenkonst i den kris som råder, här är länken till föreställningen: abundolive.se/genre/weldplay

Fler Nyheter

Annonser