Hoppa till sidans innehåll
Välkommen till danstidningen.se. Allt om dans i Norden. Måndag 15 april 2024

Dansa nyårstal

2019-01-22

Fakta:

Namn: Speech(less)
Koreografi: Annika Kompart
Musik: Ljuddesigner: Lola Ajima
Ensemble: Dansere: Efva Lilja (SE) Georgia Kapodistria (CR) Nanna Hanfgarn Jensen (DK) Annika Kompart (DE)
Plats: Dansehallerne, danset på Bådteatret, Köpenhamn
» https://www.dansehallerne.dk

För bara några veckor sedan kunde vi höra presidenter, en förbundskansler, statsministrar, kungar och drottningar hålla nytårstal. I nyårshälsningarna till sina folk använder statsöverhuvudena ofta stora och vackra ord eller begrepp. De talar till exempel ofta om gemenskap, frihet, trygghet och jämlikhet. Men i de traditionella, storvulna nytårstalen handlar det inte bara om, vad som sägs, men även om hur det sägs, alltså hur de stora orden framförs. Prosodin i talen är således också viktig och betydelsebärande. De prosodiska drag som till exempel eftertryck, tonhöjd, intonation, längd och gränssignaler hjälper talaren att vidarebefordra budskapet fram till lyssnarna.
Men hur ser egentligen den här språkrytmen ut? Hur skulle dans kunna se ut om den tog rytmen i dessa högstämda tal som utgångspunkt? Denna fråga har den tyska koreografen Annika Kompart satt sig i sinnet att utforska i föreställningen Speech(less). Och det korta svaret är: Mycket staccato!
Tillsammans med en svensk, dansk och cypriotisk dansare är Annika Kompart själv med på scenen, och till ljuden av statsöverhuvudenas nyårstal från dansarnas hemländer går dansen över Bådteatrets blygsamma lilla scen i Nyhavn. I de tre tal, vars språk undertecknad själv förstår är innehållet överraskande ensartat, trots att politikerna kommer från olika politiska flyglar. De politiska ledarna tycks vara eniga om att vad som har varit viktigt under det gång året och vad som kommer att stå på dagordningen under det kommande.
Det är Dansehallernes svenska chef, Efva Lilja, som tolkar Stefan Löfvens nytårstal. Efva Lilja använder mest sina uttrycksfulla händer och armar i sin dans. Likt en dirigent slår hon rytmen i Stefan Löfven tal, som verkar vara det minst högtidliga och mest folkliga av de fyra utvalda nyårstalen. Det danska språket kanske är det allra tristaste och enformiga av de fyra språk, som hörs i hennes föreställning, och därför blir Nanna Hanfgarn Jensens moderna dans också lite enformigt och ospännande. Här är det inte frågan om några stora utvikningar varken i prosodin eller dansen utan bara lite lirumlarum.
Den bästa upplevelsen är cypriotiske Georgia Kapodistrias dans till præsident Nicos Anastasiades nyårstal. Anledningen till att hennes tolkning av talet upplevs extra stark, kanske också beror på att undertecknad inte förstår grekiska och därför uteslutande lyssnar till språkljuden och inte alls flyttar fokus till innehållet i talen. Jag tycker att – bara genom att lyssna på själva prosodin – att det verkar som om Nicos Anastasiade många gånger vänder sig direkt till folket, med formuleringen “Mina damer och herrar”, vilket Georgia Kapodistria för varje gång gestaltar på ett lustigt mekaniskt sätt. Med sina rörelser hämtade frånstreetdans är Georgia Kapodistria väldigt bra på att visa på prosodien i det rytmiska, grekiska språket och lyckas ofta skapa några skojliga rörelser till språkrytmen.
Tyska Annika Kompart dansar inte bara till förbundskansler Angela Merkels nyårstal, hon dansar också till de övriga tre nyårstalen, på samma sätt som de andra tre dansarna likaså tolkar den tyska förbundskanslerns tal. Annika Kompart är en fin modern dansare och hela hennes koreografiska idé med dans till statsöverhuvudens nyårstal är både originell och underhållande. Annika Kompart är verkligen mycket tidsaktuell, för det handlar om nyårstal från årsskiftet 2018/19, som hon använder för dansen. Hon borde därför ha haft ganska stressigt med att få föreställningen färdig, men denna stress avspeglar sig lyckligtvis inte i det färdiga resultatet.

Torben Kastrup

Fler Recensioner

Annonser