Hoppa till sidans innehåll
Välkommen till danstidningen.se. Allt om dans i Norden. Måndag 15 juli 2024

Dansläraryrket är en framtidsbransch

2018-10-02

Att utbilda sig till danslärare ger för de flesta tillgång till anställning eller i varje fall arbete. Institutet Dans i skolan har undersökt vart danslärarna tar vägen efter avslutad utbildning. Slutsatsen är, de flesta arbetar som danslärare.

Danslärarutbildningar finns numera såväl vid Luleå tekniska universitet, som på Dans- och Cirkushögskolan och vid Göteborgs Universitet, men utbildningen i norr har funnits längst och där sker den vid Musikhögskolan i Piteå.
LTU utexaminerade från 2008 till 2017 tio årsklasser med sammanlagt 65 danslärare, av dem svarade 88 procent på enkäten, det vill säga 57 st.
Från Dans- och Cirkushögskolan som examinerat sammanlagt 11 danslärare under från två årgångar 2016 och 2017 svarade 8 stycken det vill säga 74 procent.
Bland de åtta svarande studenterna från DOCH var sju verksamma som danslärare, eller som danslärare i kombination med ett annat ämne, exempelvis engelska, eller idrott, men en var istället enbart verksam som lärare i svenska.
Bland de 57 som svarade från LTU arbetade 39 som enbart danslärare, tre som lärare i dans och engelska, två som lärare i dans och matematik, två som lärare inom dans och rytmik, enstaka lärare hade helt unika ämneskombinationer för sig som dans och spanska, dans och svenska, Dans och SO samt dans och NO.
Ett par var lärare i enbart Bild respektive enbart SFI-svenska.
Slutsatsen av Institutet Dans i skolans kartläggning visar att de flesta arbetar som danslärare idag.

Se vidare www.dansiskolan.se

Fler Nyheter

Annonser