Hoppa till sidans innehåll
Välkommen till danstidningen.se. Allt om dans i Norden. Fredag 19 juli 2024

Danstidningen 3/2018 är ute nu!

2018-06-17

Det pågår ett lobbyarbete i Sverige för att återinföra estetiska ämnen som dans, musik, konst på gymnasiet, de ämnen som – unikt för ett land i Europa – togs bort från skolschemat år 2011 av den regering som sade sig vilja förbättra ungdomars skolresultat.
För många är lektionerna i estetiska ämnen ljuset i den grå tristessen. Kan detta vara en av anledningarna till att så många unga människor inte vill gå ut gymnasiet, eller för den delen inte lyckas bli godkända för att söka in på gymnasiet? De berövas det hopp i tillvaron som det kan vara att få dyka ner i musik, konst eller scenkonst.
På gymnasienivå finns estetiska tillval, men med höga inträdeskrav. Ge alla elever i skolan i alla årskurser tillgång till mer konst på alla nivåer. Via dans når man såväl minsta unge som nyanlända från fjärran land, innan språket är på plats. Om samhället släpper ansvaret för den breda kunskapsöverföringen i estetiska ämnen undergrävs stimulans, igenkänning och hopp om framtiden också för de barn som inte har medelklassföräldrar som bokar kurser och köper biljetter.
För det är mycket som vi upptäcker på köpet via konsten både hos oss själva och hos andra. Forskare arbetar på att bevisa vad tidigare generationer alltid verkar ha vetat, men som nuvarande makthavare tycks ha tappat bort. En av dessa forskare är Eva Bojner Horwitz, vid Karolinska institutet och Institutionen för Folkhälsa och vårdvetenskap vid Uppsala Universitet. Hon säger: ”Dansrörelsen skapar medkänsla, kreativitet och medvetenhet – en förutsättning för tillitsfulla sammanhang. Dans i skolan är själva grundbulten för denna utveckling”.
Organisationen The What Dance Can Do Project i Zürich hävdar att: ”Dans främjar kreativt, vetenskapligt och matematiskt tänkande, den främjar fysisk kunskap och medvetenhet om näring om kost, känsloliv och ger ingångar till möjligheter. Den ger kort sagt direkt inspiration och livsglädje. Och bidrar på så vis också till ett samhälles utveckling och ekonomi.”
År 2018, Europeiska unionens kulturår, för det gemensamma kulturarvet, borde estetiska ämnena vara självklara i alla årskurser.

Skriv under uppropet här: www.dansiskolan.se/se

Ann-Marie Wrange

Fler Nyheter

Annonser