Välkommen till danstidningen.se. Allt om dans i Norden. Onsdag 14 april 2021

Det Kongelige Teater i Köpenhamn har fått en ny teaterchef

2018-04-21

Från den första september i år heter teaterchefen på Det Kongelige Teater Kasper Holten. För det danska kulturliv som under de senaste åren har lidit av en enorm brist på respekt från ansvariga politikers sida kan denna nyutnämning ses som ett stort hopp om framtiden för danskt kulturliv. Medan Danmark för övrigt svämmar över av resurser skär man ner på allt som har med konst och intellekt att göra: teatrar, tv, universitet, bibliotek och så vidare och så vidare i en tröstlös räcka av institutioner, som måste genomlida sparkrav som ursprungligen var tidsbegränsade, men som till yttermera visso bara fortsätter. Den princip som danskarna kallar för ”grønthøster-princippet” nämligen att varje år kapa en viss del av anslagen råder (och som i Sverige går under beteckningen ”osthyvelsprincipen”). Och detta är något som redan har pågått under många års tid.
För Kasper Holtens del handlar det således inte bara om att försvara balett, opera, skådespel, orkestermusik, balettskolan samt även skrädderi och scenografer, ljus och ljud och allt annat som befinner sig under hans chefsparaply. Han måste även förklara för danska politiker och väljare att konst, kultur och kunskap inte med övervåld får tryckas ner utan istället bör odlas och trivas till allas gagn. Det är en enormt stor uppgift för en förmedlare och pedagog och ledare av en institution, men om det verkligen finns någon som kan lyfta denna institution, så måtte det vara Kasper Holten.
Som operachef på ett Kongelige Teater från 2000 till 2011 var han en engagerad, synlig och nytänkande chef. Därefter har han tjänstgjort på Royal Opera House i London, från 2011 till 2017 och här har han haft goda möjligheter att uppleva hur en institution,som för Holten som ny teaterchef bland annat var relevant genom att redan vid första starten vara utsatt för en existenskris, av samma slag som man just nu upplever för den största teatermaskinen i Danmark. Han efterträder teaterchef Morten Hesseldahl, som aldrig lyckades övertyga om att han verkligen brann för saken, loch som nu går vidare till en posten som förlagsdirektör hos Gyldendal.
Kasper Holten har erfarenheter av ledning och administration på internationell toppnivå, men det allra viktigaste är att han dessutom är en konstnärlig eldsjäl, som tar ställning i samhällsdebatten. Han debuterade som regissör 1993 och har iscensatt mer än 70 föreställningar runtom i världen. Efter gårdagens pressmöte på Det Kongelige Teater skulle han vidare till Kina, och hans senaste föreställning i Danmark har varit musikalen ”The Book of Mormon”.
Det är en härlig spännvid i hans karriär, från Wagner till The Book of Mormon. Han har följt repertoaren på Det Kongelige Teater sedan barndomen och hans bror Johan Holten var dansare i den Kongelige Ballet och sedan i Hamburgische Staatsoper, innan han gick vidare till bildkonsten som direktör för Staatliche Kunsthalle Baden-Baden.

I Kasper Holtens programförklaring står det att ”Det Kongelige Teater ska våga blicka in i framtiden – alla utmaningar till trots– och veta sitt eget värde: i en tid, när allt blir globalt och digitalt, och vi använder oss av kultur on demand och var för sig, blir det mer behov än någonsin av att träffa andra människor, släcka våra mobiler och uppleva hur levande konst kan ta vår uppmärksamhet i anspråk och engagera oss.”

Som teatermänniska kan man bara svara Holten ”Ja, sätt igång! Vi vill ha en balett som är angelägen för oss.”

Charlotte Christensen

Fler Nyheter

Annonser