Hoppa till sidans innehåll
Välkommen till danstidningen.se. Allt om dans i Norden. Fredag 19 juli 2024

Ny konst i turbulenta tider på Moderna Museet i Malmö.

2018-03-19

Katarzyna Kobro (1898-1951) och Wladyslaw Strzeminski (1893-1952) var aktiva nyskapande konstnärer i turbulenta tider från första världskriget, ryska revolutionen 1917 och andra världskriget. Båda födda i Ryssland och rörde sig i de radikala ryska avantgardets kretsar som inkluderade bland andra Vladimir Tatlin, Aleksandr Rodtjenko, Kazimir Malevitj – konstnärer som skapade nya konstnärliga rörelser som rysk futurism, konstruktivism, som revolutionerade konstvärlden och provocerade politiska makthavare.
I mina studier i konstvetenskap vid Lunds universitet minns jag livfulla diskussioner om Tatlins torn, idé om ett ett slags riksdagshus/torn i glas där makten skulle vara genomskinlig, transparent. Detta torn byggdes aldrig i Stalins Sovjetunionen (givetvis) men hans skisser har visats på utställning i Lund.
Moderna Museets Ny konst i turbulenta tider ger mig associationer till Mit voller Kraft på Hamburgs museum fur Kunst und Gewerbe om rysk avantgardism, med exceptionella konstverk, som en tekanna i form av ett framrusande ånglok och andra ( indirekt) rörliga konstföremål, unika i form, färg och dynamiskt utförande.
Men det jag minns bäst är det som intendenten vid museet i Hamburg sa under sin visning av Mit voller Kraft, att det det nybyggda glastaket på riksdagshuset i Berlin, bombat under andra världskriget återställt först efter Berlinmurens fall, skulle vara en iscensättning av Tatlins torn. Den politiska makten, transparent genom glastaket.
Den nya utställningen på Moderna Museet i Malmö, Ny konst i turbulenta tider visar den konstnärliga mångfalden hos Kobro och Strzeminski – skulptur och måleri, arkitektur, scenografi och grafisk design. Ett imponerande rikt urval som blir till ett eget kapitel i modern konsthistoria, som hittills varit dolt för omvärlden, och som aldrig tidigare visats i Sverige. Konstverken är utlånade från museet i polska staden Lodz.
Det är konsthistoria om den tidiga abstrakta konsten, en utopisk vision av världen, som konstnärsparet kunde utveckla efter flykten från Ryssland, som de inte kunde stanna kvar i, efter allt högre grad av repressalier på 1920-talet. Polen blev deras nya hemland där de kunde utveckla sin egen modernism, unitism.
Tidiga verk som nu visas på Moderna Museet i Malmö är Kobros Hängande konstruktion, ett verk i metall från 1921, en elegant vridande cirkelliknande abstraktion, fritt svävande.
Abstrakt skulptur nummer två: olja på metall och trä, är liten skulptur, stor i sin kraft ( från 1921), liksom Abstrakt skulptur nummer tre: metall, plast, glas, trä (från 1924)
strikt lekfull,elegant.
Vid sidan av Kobros verk hänger ett av Vladimir Tatlin, en replik från 1968 efter ett original från 1915, intressant i sin avantgardistiska- indirekta- rörelse, men det överträffar inte Kobros verk. (Trots att han är den kände, hon den okända konstnären.) Intressant att se dem sida vid sida liksom ytterligare ett verk av Tatlin och ett av Aleksandr Rodtjenko, de mest kända konstruktivisterna, vars verk i dubbel mening tar plats på Moderna i Malmö.
Rumslig konstruktion nr 9. Cirkel i en cirkel, som trots att den hänger stilla ändå – i åskådarens ögon – dansar genom rummet, som de andra konstverken i denna spännande utställning, där unistisk måleri av Strzeminski, arkitektoniska kompositioner samt kompositioner från 1926-1934 vidgar den rumsliga blicken hos publiken.
Kobros skulpturer, spatial komposition (drygt tio verk) utvecklar arkitektoniska idéer om hur arkitektur organiserar människor, som går vidare i Arkitekturvisioner av Kobro och Strzeminski (1942-1948).
Kobros mer konkreta skulpturer från 1948 är Stående akt, en realistisk kvinna, tilltufsad i form och utseende liksom Akt, verk som visar hennes mångsidighet och ständigt pågående utveckling.

Se vidare www.modernamuseet.se/malmo/sv/

Ingela Brovik

Fler Nyheter

Annonser