Välkommen till danstidningen.se. Allt om dans i Norden. Söndag 27 september 2020

Ett myller som blir till manifest

2017-09-11

Fakta:

Namn: The Mental States of Sweden in Dance
Koreografi: Mattias Andersson
Ensemble: Cullbergbaletten och Dramaten
Plats: Dramaten, Stockholm
» http://www.dramaten.se

Hur mår vi? Hur går det? Mattias Andersson har ställt frågorna om vårt tillstånd förut, och söker nu svaren tillsammans med 15 dansare från Cullbergbaletten. Metoden är att ställa frågor till verkliga personer och låta svaren hanteras av dansarna. Vilken upplevelse i ditt liv skulle du vilja se som dans? Men svaren glider snart iväg och en sorgsen, och bekant, Sverigebild tar form med förorter, utanförskap, kontaktlöshet och invandrare med brutala erfarenheter av diktarurer.
Inledningsvis är det ganska fult, glest, oklart. Utsplattat, utplattat. Det tar för lång tid innan delarna börjar växa ihop till en helhet och en dynamisk kurva tar form. Dansarna förblir länge anonyma som ett folkvimmel, innan några av bilderna tätnar och får djupare kvalitet.
Mattias Anderssons regikonst har alltid legat nära ett koreografiskt koncept, och mycket är sig likt när han nu arbetar med dansare. Själva koreografin, rörelserna, är gjord i samarbete med dem och man kan ana vilka sekvenser som fått blomma ut i rörelsemönster bestämda av dansarnas rutiner och kapacitet. En liten smula av dansandets glädje och befriande kraft glimmar till. Liksom man kan se hur dramatikern och regissören Mattias Andersson vässat scenerna kring verkets mest outhärdliga berättelsefragment.
Övergrepp och underläge tolkas fysiskt på och under ett långt bord. Men dansarna har svårt att svara på och tolka frågorna med sina kroppar. Alltför ofta fogar inte det undersökande temat och kropparna på scenen i varandra, orden som sägs överglänser närvaron på scenen i koncentration.
I sina bästa delar samlar sig myllret till ett manifest snarare än en tillståndsrapport, moraliskt strängt men mänskligt milt och matt. Då skimrar en poetisk styrka till i skyddsvästar, träningskläder, olikheterna: en vackert vardaglig resignation.

Texten är tidigare publicerad i Expressen den 10 september.

Margareta Sörenson

Fler Recensioner

Annonser