Hoppa till sidans innehåll
Välkommen till danstidningen.se. Allt om dans i Norden. Måndag 27 maj 2024

Tolkningsfrihet för dansarna i Nordiskt partitur

2017-03-06

Fakta:

Namn: Nordiskt partitur: Flykt och förvandling
Koreografi: Janne-Camille Lyster
Författare: Janne-Camille Lyster
Plats: 3:e våningen
» http://www.3vaningen.se

Slentrianmässigt har dansen betecknats som en ordlös konstform, men det gäller knappast i dagens upplösning av genrer och former. Den norska koreografen, dansaren och författaren Janne-Camille Lyster arbetar i Nordiskt partitur: Flykt och förvandling med direkta korrespondenser mellan text och rörelse. Hon har skrivit ett koreografiskt partitur, en litterär text för fem dansare, som var och en har arbetat fram en rörlig läsning av sin del. Resultatet är fem solon, eller stämmor – med dansare från vart och ett av de nordiska länderna – som visas parallellt; alla, några eller bara ett. På 3:e våningen dansas en trio, utan ljud. Partituret finns att läsa och rader som ”Du går baklänges mot utkanten av rummet som Maria av Medici” kanske ger nycklar till strukturen. Men på scen ser jag tre dansare utan direkt kontakt eller samverkan. Jag anar olika mönster och karaktärer, ser rörelser gå igen, hos samma dansare eller hos någon annan. Det blir en upptäcktsfärd som handlar om att lyssna på förbindelser i det jag ser.

Texten är tidigare publicerad i Göteborgs-Posten 3 mars 2017

Lis Hellström Sveningson

Fler Recensioner

Annonser