Välkommen till danstidningen.se. Allt om dans i Norden. Söndag 27 september 2020

Kroppsfunktion ger förslag till rörelser

2017-02-14

Projektet Kroppsfunktion, som ifrågasätter normer har premiär Alla hjärtans dag, den 14 februari på Svarta Huset vid Telefonplan i Stockholm.

Under tre års tid har koreografen Cristina Caprioli och hennes arbetsgrupper ccap och c.off tillsammans med den dagliga verksamheten VIDA (En insats enligt LSS, Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) jobbat med projektet Kroppsfunktion som bland annat blivit verket (Im)perfekta koreografier.
– För mig är koreografi ett sätt att föreslå rörelser, kroppar och beteenden i normavvikande ordning. Så man kan säga att det vi gör i detta projekt är att föreslå en oväntad erfarenhet.
Projektet ska bereda plats för jämlikhet och uppmärksamma så kallade nedsättningar (mentala såväl som fysiska) som specifika förmågor.
– Arbetet vilar på att samtliga medverkande instämmer i och tillsammans driver en och samma agenda, varje person enligt sin egen förmåga, alltmedan samtliga uppmärksammar och besvarar varandra och varandras ansatser. Personer med funktionsvariationer avkrävs ingen normanpassning utan likställs.
– Och då händer det saker. Med oss alla, säger Cristina Caprioli och ger exempel.
Projektet ska bekräfta den dansande kroppens ”förmåga att avvika från det förväntade normbundna”. Och språk- och textorienterad som hon är har en hel del av arbetet handlat om att låta dansen utvidga språket.
Hon hänvisar till Samuel Beckets banbrytande sätt att ompröva språkets och tidens normer och menar att det är extra viktigt just nu.
– Det är viktigare än någonsin idag att vi inte endast använder språket för att bekräfta det vi redan känner till. Utan snarare att vi utnyttjar språket för det omfamnande fält det är.
David Pervaz från VIDA är en av sex medskapande performers bakom koreografin (im)perfekta koreografier. Han är en stor inspirationskälla till de rörelser som verket innehåller.
Måste man inte vara väldigt modig för att ifrågasätta normer på det sätt ni gör?
– Det är snarare tvärtom eftersom detta arbete ger mod och trygghet, säger Cristina Caprioli.
Hur har processen varit?
– Mycket kärlek och en hel del ångest, självklart, precis som det brukar och ska vara, skrattar hon.
Kroppsfunktion håller till i Svarta huset mellan den 14-26 februari. Den 21 februari spelas (im)perfekta koreografier på Dansens Hus i Stockholm. Även en bok produceras under samma konstparaply, år 2015 släpptes den första publikationen och nästa kommer under 2017.
Fler föreställningar visas i Svarta huset, LM Ericssons väg 26, Telefonplan, Stockholm 16, 17, 18, 23, 25 februari kl 19.00.

Lyssna även på när Danspodden Isadora pratar med medverkande i (im)perfekta koreografier.
www.isadorapod.com/avsnitt/2017/2/9/avsnitt-38-kroppsfunktion

Se även www.coff.se/#/projects/kroppsfunktion/
samt

Anita Emthén

Fler Nyheter

Annonser