Hoppa till sidans innehåll
Välkommen till danstidningen.se. Allt om dans i Norden. Måndag 15 juli 2024

Turbulens på Svenska Balettskolan Göteborg

2017-02-10

I början av december 2016 meddelade Svenska Balettskolan Göteborg att sparkrav tvingar fram en hastig omstrukturering, vilken sjösattes vid terminsstart 2017. I praktiken innebär förändringen att en ackompanjatör och två balettpedagoger omplaceras, till helt andra tjänster inom Göteborg kommun. Beskedet kom plötsligt och har skapat stor turbulens på skolan och i föräldraföreningen. Möten har hållits, protestlistor har lämnats in, opinionsbildning pågår och och krav på omprövning av beslutet har rests.
Svenska Balettskolan Göteborg lyder under Dansarförordningen som är antagen av riksdagen, men utbildningen bedrivs med stadsdelsnämnden Norra Hisingen som huvudman. Beslutet att omplacera tre lärare grundar sig i stadsdelsförvaltningens besparingsåtgärder. Den kommunala har krympt skolans budget med hänvisning till sjunkande elevunderlag. Samtidigt kan konstateras att skolans uppdrag är att utbilda professionella dansare vilket kräver stora resurser per elev, också när klasserna är små. Danstidningen bevakar utvecklingen och återkommer med en längre artikel om Svenska Balettskolan Göteborg under våren.
Se vidare www.gp.se/nöje/turbulens-på-svenska-balettskolan-1.4054678

Liv Landell Major

Fler Nyheter

Annonser