Välkommen till danstidningen.se. Allt om dans i Norden. Onsdag 30 september 2020

Danstidningen 6/2016 ställer frågor om scenkonsternas vidareutveckling

2016-12-13

Hur vidareutvecklas dansen? Är det genom konstnärlig forskning och sökande? Är det via utbildning, föredömliga exempel eller kanske den typ av exponering som vidgar vyerna vid festivaler eller rentav säljande mässor?
I detta nummer presenteras bland annat Mette Ingvartsen som har tagit en PhD med sin forskning gällande bland annat sexualitet och synen på nakenhet. Hon gör ingen vanlig historisk exposé utan använder sin egen och sina dansares nakna kroppar för att undersöka sensoriska och estetiska effekter.
Ingvartsen har undersökt förhållandet kring kroppar och ting, medan Su-En Butoh istället har krupit närmare ting och kroppar. Naturens stenar har särskilt fascinerat henne och hon har uppnått fantastiska effekter via relationer mellan kroppar, sten och jord. Under en workshop i naturen norr om Uppsala förenades många olika konstnärligt verksamma. Resultatet av konstnärernas undersökningar visades sedan upp.
Vi påverkas mer av omgivningens historiska och traditionella kontext än vad vi kanske tror. Forskningsresultat som presenterades under en konferens visar hur utbytet mellan antiken och danskonsten har tett sig genom historien. Exempel på hur danssteg kan färdas och förändras under historiens gång utgör även Bournonvilles baletter. Läs konstvetaren Charlotte Christensens artikel om läget för Bournonville idag i Danstidningen 6/2016.

Fler Nyheter

Annonser