Välkommen till danstidningen.se. Allt om dans i Norden. Måndag 21 september 2020

Massans makt och koreografi

2016-11-24

Elias Canetti är nobelpristagaren som med sitt arbete Makt och massa ville undersöka vilka psykologiska och medryckande krafter som folkmassan utövar på individen men också vilken kraft folkmassan kan utöva på omgivningen. Hans litterära undersökning Masse und Macht publicerades 1960, och översattes och utgavs på svenska 1985 under titeln Massa och Makt.
Numera har forskare även använt sig av matematiska modeller för att undersöka vad som kan förväntas av rörelser i folkmassor och när risker för trängsel och skador kan uppstå, Mer läsning här:
www.mynewsdesk.com/se/uu/pressreleases/katastrofer-i-folksamlingar-kan-foerutses-med-matematik-1662200?utm_campaign=Alert&utm_source=alert&utm_medium=email

Fler Nyheter

Annonser