Hoppa till sidans innehåll
Välkommen till danstidningen.se. Allt om dans i Norden. Fredag 19 juli 2024

Dansare i Staatsballett i protest mot Sasha Waltz och Johannes Öhman som kommande chefer

2016-10-06

Frontlinjerna avtecknar sig skarpt i Berlin, där konflikten mellan politiker och konstnärer om utnämningen av Johannes Öhman och Sasha Waltz som konstnärliga ledare för Staatsballett har lett till att kompaniets dansare har startat en insamling av namnunderskrifter på nätet.

Change.org avvisar ensemblen Sasha Waltz och Johannes Öhman som konstnärliga ledare för Staatsballett från och med säsongen 2019/20. Manifestet sätter särskilt fokus på Sasha Waltz, som beskrivs som ”fuldständigt olämplig som ledare för vårt kompani.”
”Sasha Waltz koreograferar dansteater. Denna form av scendans kräver andra konstnärliga kvaliteter än dem som en klassiskt tränad balettdansare har utvecklat och är inriktad på.”
Samma typ av konflikt finns även på Teatro alla Scala i Milano, där administrativa och politiska instanser vill ändra värdegrunden för den klassiska ensemblen. (Se www.danstidningen.se/2016/05/27/la-scalabaletten-i-gungning/)
Men där kom istället timingen och Alexander Pereiras maktskifte som ett effektivt fait accompli. Oppositionen i Berlin har istället med den längre tidshorisonten fram till ledarskiftet 2019 bättre möjligheter att organisera sitt motstånd: Dansarna har upprepade gånger protesterat offentligt, delar av publiken har demonstrerat i Schiller Theater, och balettelever har genommfört små aktioner, där de kräver den tidigare balettchefen Vladimir Malakhov tillbaka på posten.
Tvisten mellan ensemblen och staden Berlins kulturpolitiska ledning har blottlagt en frustration över bristen på medinflytande och en inflammerad miljö där de frustrerade konstnärerna fruktar repressalier och därför organiserar aktioner i samlad tropp, men enbart yttrar sig anonymt i pressen.
”Vi har inget att förlora,” förklarade en av gruppens taleskvinnor för Berliner Morgenpost den 10 september. ”Det kan bara bli bättre om vi kämpar, och vi upplever att utnämningen av Sasha Waltz har varit som en slags impuls, och den typen av beslut kan alltid göras om.”
”Vi är alltid de sista som får veta något”, ”Filharmonikerna har möjligheten att få välja sin egen chef. Varför får inte vi göra det? ” frågar en annan anonym dansare? ”Vad har Sasha Waltz för intresse för oss? Vad vet hon om oss?”
Det spända läget ledde den 20 september till att Johannes Öhman och Sasha Waltz vidtog den ovanliga åtgärden att offentligöra ett öppet brev, där de bland annat formulerar sin version för kompaniet, som ska ta ”ett språng in i framtiden för att bli ett av Europas ledande repertoar-kompanier.”
Öhman och Waltz förklarar att Staatsballett under deras ledning kommer att presentera en programläggning med 50 procent klassiska baletter och 50 procent neoklassiska och moderna verk. Av dem vill Sasha Waltz iscensätta eller skapa ett nytt verk per säsong under en period på fem år.
Paret understryker att de tar ett gemensamt ledaransvar för Staatsballett, men att Sasha Waltz kompani Sasha Waltz & Guests fortsättningsvis också kommer att fungera som en oavhängig institution under hennes ledning.
Tonen i Öhmans och Waltz brev är emellertid också skarp: ”Vi finner det olyckligt att representanter för Staatsballett med den nuvarande tonen, aggressiva debatten och spridningen av felinformation skadar Staatsballett som institution.”

Alexander Meinertz

Se vidare www.change.org/p/rettet-das-staatsballett-save-staatsballett?recruiter=55749849&utm_source=share_petition&utm_medium=facebook&utm_campaign=autopublish&utm_term=des-lg-no_src-no_msg&fb_ref=Default

Se även Danstidningens tidigare nyhetsartikel www.danstidningen.se/2016/09/07/operans-balettchef-johannes-ohman-tar-tillsammans-med-sasha-waltz-over-ledningen-for-staatsballett-berlin/

Fler Nyheter

Annonser