Välkommen till danstidningen.se. Allt om dans i Norden. Torsdag 21 januari 2021

Plats för annorlunda livsformer

2016-09-29

Fakta:

Plötsligt sitter den bara där, den jättestora uttern, och omedelbart inleds födsloakten. Först ser vi hur vaginan öppnar sig och fostervatten blandat med blod rinner ut på golvet. I rask takt föds sedan tre ungar och det enda som fördröjer tempot lite är svårigheten att få ungarna att börja dia. Ihrmans tankar inför verket går till naturfilm och hur vi filmar de mest intima stunderna i djurs liv med närgående kameror. Jag tänker på rummet där verket utförs, att det är den typ av rum där människobarn föds, vitt och sterilt. Uttern ser ensam och malplacerad ut, utsatt. När den har fött fram sina ungar vilar den några ögonblick på sidan innan verket är slut och uttern lämnar rummet.
Jag hade så gärna velat stanna en stund i bilden av uttern vilande efter ansträngningen tillsammans med sina ungar. Men för Ihrman är det viktigt att inte gå in i performancekonstens konventioner där publiken upplever en osäkerhet kring vad som ska hända, är det slut eller är det inte slut, ska något mer hända, ska vi vara delaktiga i verket. Helst skulle hon vilja att publiken i förväg visste att det är tre utterungar som ska födas och att sedan är verket slut, det finns inga slutbilder eller epilog.
Ingela Ihrman arbetar ur ett etnobiologiskt perspektiv där naturen i sig inte är det intressanta, utan det är människan och hur människan använder och uppfattar naturen som intresserar henne. Ihrman fokuserar på livsformer som benämns som jättelika, med innebörden ej normal, abnorm, ej välkommen här, inte en av oss. Ihrman berättar att hon känner en lust att alliera sig med dessa livsformer utifrån upplevelsen av normer som kvinnor bestäms av, att kroppen ska vara liten och könsorganen ska vara små. Konstnären undersöker hur begäret kan förflyttas, och hur det måste vara möjligt att älska en jättestor kropp.
Samtidigt pågår Tensta Dansar på torget utanför konsthallen och ljudnivån och stämningen är hög när artister och dansare uppträder. Tensta Dansar är en dansfestival för barn och unga med föreställningar och workshops under två veckor i september. Det är två skilda världar som möts, en hög och utåtagerande och en tyst, intim och det blir en fin upplevelse att känna att de två konstformerna existerar bredvid varandra och att det finns plats för båda.

Fler Recensioner

Annonser