Välkommen till danstidningen.se. Allt om dans i Norden. Söndag 20 september 2020

Unik chans att dansa och se framstående och modern kathak i Stockholm!

2016-09-11

Strax efter sin medverkan på dansfestivalen Abundance i Karlstad, kommer den skickliga kathakdansösen och konstnärliga ledaren för Kathak Contemporary Dance Company Dr Mitul Sengupta till Stockholm för att hålla workshop och ge föreställningar. Hon tillhör den nya generationen indiska dansare som både för vidare den utsökta klassiska traditionen, men även intresserar sig för modern dans och för in moderna drag i sina föreställningar, precis som khatakfenomenet Akram Khan. För Dr Mitul Senguptas del handlar det såväl om jazz och modernt som balett. Dr Mitul Sengupta har till och med varit med om att skapa en kathakversion av Svansjön och år 2012 gav hon den i Köpenhamn, se ett utdrag här: : www.youtube.com/watch?v=dBDYm1IjBwM
Delar ur verket Desolate som gavs i sin helhet på Abundance i Karlstad bland annat tillsammans med kollegan Ronnie Shambrik Ghose, som även är med i ledningen av kompaniet och dansskolan Rhythmosaic Dance Institute i Kolkata, kommer att ges på Danscentrum, Jungfrugatan 7b, tisdag 13/9 kl 19, för info och bokninginfo@danscentrum.se
Desolate handlar bland annat om frihetskamp, se vidare: www.youtube.com/watch?v=z4dyVD8LPps
Redan under måndagskvällen den 12/9 kommer Dr Mitul Sengupta att ge en informell föreställning på temat gestaltande inom kathak hos studieförbundet Sensus. Medborgarhuset,vån 5. Medborgarplatsen i Stockholm. Bland annat kommer hon att demonstrera så kallad abhinaya. Utgångspunkten är berättelser om olika nayikas, kvinnliga hjältinnor inom den nordindiska traditionen. Efter föreställningen följs en workshop på temat abhinaya, gestaltning inom kathak. Se https://en.wikipedia.org/wiki/Ashta_Nayika
För anmälan maila till info@denasiatiska.se
Det blir även unika möjligheter till workshops den 12-14 september på Danscentrum, för anmälan och info maila info@danscentrum.se
Dr Mitul Sengupta turnerar över hela världen och i somras bland annat i Ryssland www.youtube.com/watch?v=ulH0twQkkc0

Se vidare hemsidan www.rhythmosaic.com

Fler Nyheter

Annonser