Hoppa till sidans innehåll
Välkommen till danstidningen.se. Allt om dans i Norden. Måndag 27 maj 2024

Drastiskt och tragikomiskt på Malmö sommarscen

2016-07-16

Fakta:

Namn: Möta hösten tillsammans
Koreografi: Anna Vnuk och Kollektivet Klassen
Ensemble: Anna Vnuk med mimskådespelare från Kollektivet Klassen
Plats: Pildammsteatern, Malmö sommarscen
» http://sommarscen.se

”Du skall aldrig vara beroende av någon annan än dig själv!” utropar
den handledare eller coach som leder en grupp ensamma människor – de flesta kvinnor – som samlats på en kurs för att lära sig hur man skall kunna handskas med alla de kontaktannonser som finns för att komma ur sin stora ensamhet.
Var och en av deltagarna måste sedan upprepa detta mantra, att aldrig vara beroende av någon annan än sig själv , inför den kvinnliga handledarens mycket stränga blick. En uppmaning som blir till olika tragikomiska utspel på Pildammsteatern i Malmö där scenografin består av några rader stolar som flyttas runt, som punktmarkering.
Möta hösten tillsammans är en performance byggd på intensiv gruppdynamik där deltagarna skall lära sig att lita på de andra i gänget. En övning är att varje deltagare, en efter en, skall falla bakåt-utåt på handledarens befallning, för att fångas upp av gruppen.
Men det misslyckas, folk faller, slår sig, förlorar mer och mer av den bristande tillit som breder ut sig, som en osynlig dimridå över scenen.
Mimskådespelarna gör dramatiska utspel, skapar drastisk melankoli av sin ensamhet, längtan efter tillhörighet, gemenskap, vänskap, rentav kärlek- gestaltar mimiskt sina inre hemliga fantasier, sin brist på självkänsla och självrespekt. Men till sist ställer sig deltagarna i gruppen på huvudet , alla på en gång som för att (i protest) vända upp och ner på sakernas tillstånd, sedan sväva ut i dans, i ett poesins samlande nu.
En egensinnig föreställning för alla åldrar och alla slag av ensamhet.

Ingela Brovik

Fler Recensioner

Annonser