Välkommen till danstidningen.se. Allt om dans i Norden. Onsdag 14 april 2021

Norsk- og Nordisk Kulturfond støtter magasinet Koreografi

2016-05-22

Lørdag 21. mai inviterte kunstnerne og redaktørtrioen Solveig Styve Holte, Ann-Christin Berg Kongsness og Runa Borch Skolseg til fagseminar for magasinet Koreografi på Dansens Hus i Oslo. Magasinet er et norsk initiativ, men har bidragsytere fra store deler av Norden og er støttet og Norsk- og Nordisk Kulturfond.
Initiativet springer ut av et ønske om at dansekunstens kunnskapsutvikling skal synliggjøres og at koreografifaget skal gjøre seg gjeldende i kultur/offentligheten. Magasinet er også et bidrag til et fagfelt som særlig på norsk, er lite beskrevet. Med Koreografi ønsker redaksjonen å bygge en rik og kompleks forståelse av hva koreografi er og kan være.
På fagseminarets innledning ble samtlige bidragsytere i magasinet presentert. Av svenske skribenter kan Evfa Lilja, Josefine Wikström, Sonya Lindfors og Stina Nyberg nevnes. Nybergs personlige essay Sjuk förvaltning, er dessuten publisert i sin helhet på Scenekunst.no. www.scenekunst.no/sak/sjuk-forvaltning/
Koreografi består av tekster skrevet av nordiske aktører innen dans og koreografi, både enkeltstående bidrag, samtaler og intervjuer. Alle tekstene finnes både på skandinavisk og engelsk. Det er uklart om det dreier seg om en engangsutgivelse eller om det vil komme flere utgaver av magasinet. I kolofonen er ingen ansvarlig utgiver eller ISSN-nummer oppgitt. Det er heller ikke noe forlag eller ISBN-nummer å finne, kun den uavhengige redaksjonstrioen.

Sidsel Pape

Se vidare www.dansenshus.com/forestillinger/koreografi-fagseminar-og-lanseringsfest/

Fler Nyheter

Annonser