Välkommen till danstidningen.se. Allt om dans i Norden. Fredag 30 juli 2021

Kenneth Kvarnström belönad med fint danspris

2016-05-02

En grupp Ganneviksstipendiater blev åtskilligt rikare vid ett välregisserat evenemang på Kulturhuset i Stockholm i måndags kväll. Dansen är ett av de fem områden som premieras och i år var det Kulturhusets egen danschef, Kenneth Kvarnström, som blev 500 000 kronor rikare. Juryns motivering lyder: ”En rörelsens mästare som i tre decennier stått i den svenska dansens absoluta centrum. En konstnär som med total kontroll förstått den sceniska bildens möjligheter. Han skapar flöden av rörelser, så intrikata och komplexa att en lätthet uppstår, det sublima. En konstnär som inte skyr det vackra och skapar dans, dans, dans.”
Den statliga myndigheten Konstnärsnämnden har haft till uppgift att dela ut dessa generösa stipendier ur Per Ganneviks stiftelse för kulturella ändamål sedan 2013. Cristina Caprioli, Helena Franzén och Niklas Ek har premierats på dansområdet. Kenneth Kvarnström blev alltså den fjärde dansstipendiaten och valde att presentera sig själv på scen via en duett ur Tre, som spelats runt om i landet och i Stockholm under början av 2016.
Årets övriga stipendiater, som också de fick 500 000 kronor vardera, var Pernilla August (film), Karin Mamma Andersson (konst), Staffan Göthe (teater) och Neneh Cherry (musik).
Per Gannevik lade inte fast några stenhårda regler för hur de fem stipendiaterna skulle väljas, utöver denna: att nu verksamma konstnärer som förväntas ha betydelse för det svenska kulturarvet skulle premieras.

Se www.ganneviksstiftelsen.se

Nancy Westman

Fler Nyheter

Annonser