Hoppa till sidans innehåll
Välkommen till danstidningen.se. Allt om dans i Norden. Måndag 27 maj 2024

Futuristiska robotrörelser

2016-04-08

Fakta:

Namn: Shapes of States
Koreografi: Stina Nyberg
Plats: MDT Stockholm
» http://mdtsthlm.se

En liten våg av fniss drar genom publiken, det ser onekligen lustigt ut. Patetiskt, tillrättalagt, idealist – käckt skuttar kropparna fram, stannar i positioner som en varpakastare eller någon som kastar ett spjut. Biomekaniken, biologi kombinerat med mekanik var ett träningssystem för skådespelare som Vsevolod Meyerhold arbetade fram, och som Stina Nyberg återanvänder i Shapes of States. Fyra dansare gestaltar de nästan robotliknande rörelsemönstren, och medan man iakttar dem drar tankarna – förstås – iväg i riktning mot de utopiska och futuristiska idéer som utvecklades under Ryska revolutionen och som så brutalt slogs ner och avslutades av Stalin.
Meyerhold ville ha scenkonst som inte var realistisk utan använde skådespelare och dansare som instrument, tankegångar som tidigare utvecklats av Gordon Craig. Den mänskliga kroppen skulle passas in i ett system. Idémönstret löper parallellt med en moderniserad industrialism och en tro på ett samhälle där människan är en kugge i ett stort maskineri.
Utopin om maskinerna som ska befria människan, dolde en dystopisk verklighet: den totalitära staten som växer fram i Sovjetunionen och i Nazityskland – många skillnader finns dem emellan, men synen på en sund själ i en sund kropp har många likheter, liksom synen på det avvikande eller oppostionella. Meyerhold som brann för revolutionens ideal kom på kontrakurs med Stalins kulturpolitik och avrättades 1940, hans hustru mördades.
Sverige var vare sig en kommunistisk eller fascistisk stat, men flera av synsätten på människan som en kugge som ska hållas välsmord, frisk, arbetsför och produktiv präglade också det svenska folkhemmet.
Tankeväckande, skrev båda mina kolleger Anna Ångström i SvD och Örjan Abrahamsson i DN. Och tänker är just vad man gör: Meyerholds biomekaniska modernism kostade honom livet, men, paradoxalt nog, levde mycket av hans idéer vidare både i diktarurer och demokratier. De stela positionerna ser lite lustiga ut idag, men Stina Nybergs allvarsamma uppvisning är inget att skratta åt.

Margareta Sörenson

Fler Recensioner

Annonser