Välkommen till danstidningen.se. Allt om dans i Norden. Måndag 01 mars 2021

En spränglärd föreställning

2016-03-20

Fakta:

Namn: The Knowledge
Koreografi: Gunilla Heilborn
Plats: Dansstationen
» http://www.dansstationen.nu

”Understanding where we are in space is one of the fundamental issues for survival” är ett av många citat som Gunilla Heilborn, koreograf och filmare, använder som given förutsättning och hypotetisk iscensättning av sin humoristiska och bildade föredragsperformance. Den tar oss i publiken med till olika platser och rum för kunskap, som hippocampus, antikens minnespalats och det senaste inom dagens hjärnforskning (med citat av Nobelpristagare).Det var ett föredragsperformance mellan allvar och lek med begrepp och identitet, kring olika hypoteser om vetenskap, vilket betydde att Heilborn vände upp och ner på begreppen, och detta kunde leda till att hypoteser om vetenskap vändes ut och in och hamna i fokus för diskussionen.
Vi får veta att det är samma del av människans hjärna som används både för långtidsminnet och förmågan att kunna orientera sig i rummet och omvärlden, något som Heilborn gestaltar med minimalistisk precision.
Hon gör sin performance till en road-movie genom tid & rum, kunskap & känsla. Hon berättar om resa till London för att göra studiebesök och åka med en taxichaufför som har en oväntat ambitiös utbildning för yrket att hitta rätt i metropolen. Hon vill ta reda på varför och påvilket sätt hans utbildning är så speciell.
Heilborn presenterar oss för ljudet av den mänskliga hjärnan – knastertorrt – Enligt Heilborn har vetenskapsmän kunnat spela in ljud från den mänskliga hjärnan. Sen fick vi höra ett knastrande ljud i en dryg minut. Samtidigt utförde hon introverta rörelsemönster kring bild, text och föredrag, som en klassisk lärd föredragshållare, med tydliga avbrott för byte av scenkläder och tankefigurer.
Det handlar om kunskap, minne, vart vi är på väg och hur vi bör röra oss (kanske ”fox walking”? Fox walking är att gå som en räv, och det skulle enligt en brittisk vetenskapsman vara det bästa sättet för en människa att gå på, med mycket raka steg,
som vi fick se, när hon tränade att gå på detta sätt.) som blir närmast Chaplin-citat- eller ett nytt konkret sätt att diskutera mänskliga funktioner.
Det är originellt och annorlunda om att finna sin position i världen och sitt eget rum för att kunna förstå hur långtidsminnet och orienteringsförmågan kan samverka. En föredragsperformance mellan allvar och lek med begrepp och identitet, inuti hypoteser om vetenskap..

Ingela Brovik

Fler Recensioner

Annonser