Välkommen till danstidningen.se. Allt om dans i Norden. Onsdag 14 april 2021

Demokratins kudde

2016-02-28

Fakta:

Meningen, it is like a large animal deep in sleep, kommer direkt från dikten what can we do? av Charles Bukowski, som sätter ett tankeväckande frågetecken kring vår grad av demokrati och humanitet. Detsamma gör den den spanska koreografen Marina Mascarell, som återvänder meningen som titel på sin performance framförd av Skånes Dansteater.
På scenen finns sex dansare och en massa bruna pappkassar, som är likadana och kan staplas som flyttlådor. Med dem bygger dansarna murar, pyramider, och torn – för att strax riva ner dem igen. Således transformeras scenografin konstant inför publikens ögon – precis som samhället också gör, när det hela tiden är statt i förvandling. Pappersbyggnadsverken både utvecklar och hämmar karaktärerna. Murar, som ständigt byggs i demokratiska länder, används också här till att utesluta någon från den övriga gemenskapen. Kassarna används också till att skapa spännande domino-effekter, som illustrerar de både logiska och överraskande kedjereaktioner, som uppstår vid en enskild rörelse på ett ställe, men med konsekvenser på ett helt annat. Samhällets sårbarhet illustreras så att säga i papper. Papperskassarna kan även ses som en symbol för den slags inskränkta tänkande, som genomsyrar vårt samhällsliv och de fyrkantiga åsikter som ofta luftas i pressen och sociala medier.
På den ena sidan av scenen sitter en grupp statister, som agerar den folkmassa, som de fem dansarna är en del av. En pacificerad folkmassa som bara kan vänd ryggen till, stampa i golvet, peka finger bräka som en skock får och annars bara titta på passivt och likgiltigt. I hur hög grad känner man inte igen sig själv i denna slöa folkhop, som apatiskt vilar sig på demokratins kudde. Det är en genial scenbild.
Dansarna gestaltar med sin dans det demokratiska samhället och människans roll i det. De hivar omkring en dansare runt golvet som om det vore en sopa, som får finna sig i att i full fart slängs omkring bland andras kroppar. En annan dansare isoleras av de övriga och spärras in bakom pappkassar. En tredje blir korrigerad av de andre och får veta allt hon inte får lov att göra, även om hon sitter helt still och inget gör. Majoriteten bestämmer över den enskilde.
När dansarna agerar samfällt vräker de sig runt på scenen i kedjedans, där de drar runt hit och dit utan någon särskild riktning. Eller så tumlar de runt tätt sammanslingrade som en enda ihopklumpad organism, som inte verkar kunna uträtta något som helst. Men ibland lyckas kollektivet bygga upp något tillsammans och röra sig framåt i konstruktiv riktning. Dansarnas gestaltning av vårt samhälle och gemenskap visar på att demokratin är något mycket svårt, som kräver mycket mer av oss alla än man omedelbart skulle kunna tro.
Dansarnas sandfärgade dräkter tillsammans med musik och ljudkollaget, som både låter grekiskt, mellanöstligt och nordafrikanskt, leder tankarna i riktning mot demokratins vagga i Athen och även till den arabiska våren med de demokratiska förhoppningar som fanns inom tidigare diktaturer. Således förmedlar verkets alla delar det demokratiska temat, så att de ord och monologer, som även ingår i it is like a large animal deep in sleep,blir helt överflödiga. De verbala inslagen bromsar rentav upp det fina flöde som för övrigt kännetecknar den för övrigt mycket välgjorda föreställningen
it is like a large animal deep in sleep är inte bara ett mycket begåvat och underhållande verk, utan något så ovanligt som en modern performance- och dansföreställning som kommenterar och förhåller sig kritisk till vårt nuvarande samhälle och de roller vi har att spela i det.

Skånes Dansteater fortsätter turnéen till Hässleholms Kulturhus den 2 mars och toll Dansens Hus, Stockholm

Fler Recensioner

Annonser