Välkommen till danstidningen.se. Allt om dans i Norden. Måndag 28 september 2020

Danskt kulturliv på knä

2015-12-22

Vitala delar av danskt kulturliv såras av den nuvarande liberala ”Venstre”-regeringens stora nedskärningar som inte bara drabbar statliga institutioners direkta driftskostnader. Åtstramningarna av de kommunala budgetarna får i sin tur allvarliga konsekvenser för deras kulturbudgetar. Dessutom drabbas privata fonder av krav på beskattning.

Københavns Internationale Teater (KIT) under ledning av Trevor Davies var först ut med att slå larm när de i september riktade ett ovanligt angrepp mot Köpenhamns Kommuns borgerrepræsentation i ett öppet brev till kommunen och pressen.

”Igår på torsdagen den 24. september uppmärksammades vi av en ren tillfällighet på, att Københavns Internationale Teater förlorar 400.000 DKK (cirka 500.000 svenska kronor) i budgeten för 2016, och att detta beslut förväntas antas i nästa vecka. Det är för oss en chockerande nyhet, särskilt som det visar sig att man har arbetat med de här planerna sedan slutet av april.”

KIT, som sedan 1979 har producerat mer än 50 internationella festivaler, workshops, seminarer, showcases och mycket annat, kände sig överkörda av borgerrepræsentationen. ”Enligt vårt sett att se det hela har vi alltid haft en god, löpande dialog med kommunen, och vi har bara fått veta att man är tillfreds med de festivaler (Metropolis och Ny Cirkus Festival) och arrangemang, som vi står för,” skrev Davies och Katrien Verwilt.

Davies och Verwilt konstaterade, att kommunen under ledning av Kultur- och Fritidsborgmester Carl Christian Ebbesen, Dansk Folkeparti, ”har en fritidspolitik, men inte någon kulturpolitik med plats för nutida konstliv”

Kultur- och Fritidsbormästaren Carl Christian Ebbesen har beträffande budgeten för 2016 sagt: ”För Dansk Folkeparti har det varit viktigt, att hälso- och äldrevården är säkrad i avtalen. Att det vi också har lyckats utveckla kultur- och fritidslivet är jag mycket nöjd med. Köpenhamnarna får nu utökade möjligheter att använda sig av nya fotbollsplaner, en idrottshall, en skjutbana och en simbassäng.”

Tillbaka till 2002 års bidragsnivå
Emellertid ställer Köpenhamns kommun inte tillnärmelsevis samma krav på andra institutioner. Besparingarna har inneburit att KIT :s bidrag krymt ner till samma omfattning som år 2002. KIT medfinansieras av Statens Kunstfond, som sedan 1985 har hållit sitt bidrag på samma nivå som Köpenhamns kommun. Besparingen kommer därför med all sannolikhet medföra att KIT förlorar ytterligare 400.000 i statsunderstöd, trots att Statens Kunstfonds Scenekunstudvalg upprepade gånger har backats upp KITs verksamhet och har varit med om att rekommendera att ge KIT institutionsstatus som mindre storstadsteater (Lille Storbyteater).

I värsta fall står KIT med en bristande finansiering på 1,1 miljoner danska kronor från 1 januar 2017. ”Konsekvensen blir självklart mycket mindre konst och kultur till köpenhamnarna.” enligt Verwilt och Davies.
”Vi ansöker nu om de bidrag som fattas för att vi ska kunna hålla en festival i augusti på samma nivå som vi brukar ha” säger Verwilt och Davies, som från och med 2017 ansökt om att få institutionsstatus som en del av ordningen för ”Små Storbyteatre”.
Dansk Folkeparti, som är stödparti till Danmarks nya högerregering Venstre, är också på nationell nivå anhängare av en skeptisk syn på stora delar av kulturlivet som betraktas som ”elitärt” eller ”københavneri”.

Spara bort eliten
När det gäller statsbudgeten har kulturminister Bertel Haarder, Venstre, nyligen låtit meddela att kulturlivet ska spara in på 600 miljoner danska kronor i stadsunderstöd under de kommande fyra åren.

Med ett totalt anslag på 6,5 miljarder per år, ska det sparas 0,1 miljarder årligen de första två åren och 0,2 miljarder de följande två åren. Efter fyra år kommer Kulturministeriets driftsområden, som i år kostar 4,4 miljarder danska kronor vara reducerade med knappt 8 procent. Forskning, konststöd och filmstöd undantas.

Kulturminister Bertel Haarder har till dagstidningen Politiken sagt, att han hoppas, att besparingarna inte ska drabba kulturinstitutionernas kreativitet, men både forskare och ledare av kulturinstitutioner menar, att sparkraven nästan oundvikligen kommer att drabba det helt centrala, konsten.

”Det är ett riktigt grymt scenario”, har Stig Jarl, lektor vid Institutet för Kunst och Kulturvidenskab vid Köpenhamns Universitet, kommenteret i Politiken: ”Det kan få allvarliga konsekvenser för de kulturinstitutioner, där en stor del av utgifterna är bundna till fasta kostnader. Om en stor andel av deras samlade anslag går till sådana utgifter som man inte kan spara in på, kommer besparingarna att slå hårt i förhållande till de områden, som är aktivitetsområden. Tag Det Kongelige Teater. De kan inte gå in och säga: Okay, då försöker vi att förhandla ner vår hyra eller fastighetsskatt. Det är inte realistiskt. Institutionerna kan bara spara på aktiviteterna, de kan endast spara på konsten. Som ju är det, som de ar satta till världen för att göra. De här kulturinstitutionerna är inte grundade för att driva byggnader, De är till för att organisera aktiviteter för medborgarna. I det sammanhanget kan de här besparingarna bli riktigt förödande”, säger Stig Jarl.

Skolavgfter på balettskolan
Det Kongelige Teater hotade länge med att sparkraven skulle kosta en hel scen. Teatern som har hand om Operaen på Holmen, Gamle Scene vid Kongens Nytorv och Skuespilhuset strax intill menade att en möjlig konsekvens kunde innebära stängning av ett av husen, men man valde slutligen att skära horisontellt istället för vertikalt.
Det mest anmärkningsvärda är införandet av skolavgifter på Det Kongelige Teaters Balletskole där undervisningen har varit gratis sedan skolan grundades år 1771. ”I den förändrade ekonomiska verkligheten finns det inte längre möjligheter att utan medfinansieing från föräldrarna bedriva undervisning på den höga konstnärliga nivå som är Balettskolans särmärke”, heter det i ett pressmeddelande från teatern.

Skolavgiften blir 1.870 danska kronor i månaden, ( Ca 2.200 sv kr i månaden), som är ungefär lika stor som det kostar att gå i dansk privatskola. Det kommer att vara syskonrabatt för familjer med flera barn på skolan och friplatser för barn till familjer med låga inkomster. Dessutom arbetas det på stipendieplatser via flera fonder. Skolavgifterna tar sin början i augusti 2016.

Dråpslaget

Dråpslaget som slutligen kommer att kunna få hela kulturlivet på knä är är dock regeringens planer på att ta bort de möjligheter till skatteavdrag som finns för så kallade allmännyttiga fonder. Olika fonder i Danmark bidrar årligen med cirka 8,5 miljarder danska kronor till samhällslivet, varav cirka 1,5 miljarder går till kulturlivet.
Detta så kallade ”konsolideringsfradrag” har sedan 1986 givit fonderna möjligheter att få 125 kr tillbaka i skatt, varje gång de donerar 100 kronor. Regeln infördes för att fonderna inte skulle urholka sitt grundkapital. Regeln gäller också fackliga organisationer vilket innefattar både branschföreningar och fackföreningar som alltså beskattas i enlighet med fondbeskattningslagen.
Juridikprofessor Rasmus Kristian Feldthusen vid Köpenhamns Universitet med fonder som sin specialitet har i Politiken beskrivit den danska regeringens syn på fonder som ”giftig”.

”I tider när det samtidigt sparas in på offentliga anslag, kan man med rätta fråga sig om det är rätt att förringa fondernas möjligheter att dela ut medel”, säger Rasmus Kristian Feldthusen med hänsyn till de 600 miljoner kronor som kulturlivet till följd av den nya finanslagen ska spara in på under de kommande fyra åren.

Avskaffandet av avdraget kommer att kosta kulturen miljoner och förändringen kan enligt expertisen få stora konsekvenser för privata verksamheters intresse för att involvera sig i kulturlivet i framtiden.

För Færchfonden kommer avskaffandet av avdraget kosta fonden 1,4 miljoner om året. Det motsvarar enligt Politiken fondens donationer till Odin Teatret, Struer Museum och Jernbanemuseet i Struer. För Bikubefonden gäller det 3 miljoner kronor, vilket motsvarar fondens donationer till Teater Grob och Dansk Jødisk Museum.

Alexander Meinertz

Fler Nyheter

Annonser