Välkommen till danstidningen.se. Allt om dans i Norden. Onsdag 14 april 2021

William Forsythe mellan koreografi och bildkonst

2015-12-05

Den världsberömda amerikanska koreografen och konstnären William Forsythe har varit på besök i Köpenhamn för att inviga sin utställning med installationer, koreografiska objekt och videoverk på Charlottenborgs konsthall (Kunsthal Charlottenborg) i centrala Köpenhamn.

– Otroligt, här är det verkligen högt i tak, utbrister William Forsythe, efter att ha slagit sig ner i ett kontorsrum på övervåningen till Kunsthal Charlottenborg, där man verkligen är tvungen att luta huvudet tillbaka så mycket som möjligt för att kunna se ända upp till taket.
Med sina observanta blickar och sin outtröttliga nyfikenhet kring kroppens förhållande till både fysiska och mentala rum scannar nu den 65-åriga världsberömda amerikanska koreografen blixtsnabbt rummet som han sitter i för att ge en intervju. Anledningen är vernissagen av utställningen William Forsythe – In the Company of Others.
– Byggnader, rum och material berättar så mycket, och arkitektur och rum har ju ett stort inflytande på hur man utövar och förverkligar sin konst. Rummets storlek påverkar till exempel kroppsrörelsernas snabbhet och storlek. När jag ledde Frankfurtbaletten arbetade vi i ett operahus där scenen var stor som ett landskap. Så det var nödvändigt att dansarna gjorde stora fysiska rörelser. Jag älskade det. Men jag älskar också att ha begränsningar, säger William Forsythe.
Hans namn är nog här hemma mest förbundet med tåspetsbalett i ett oerhört tempo kombinerat med knivskarpa kroppslinjer och komplexa vridningar och snurranden av kroppen. Sådant man har kunnat uppleva när Den Kgl. Ballet eller gästspel med Frankfurt Baletten och Ballet de l’Opéra de Lyon har presenterat Forsythe-verk i Köpenhamn.
Men William Forsythe är en allsidig konstnär, inte bara som banbrytande förnyare av balett. Han är också en ivrig utforskare av spänningsfältet mellan koreografi och bildkonst och har under de senaste tjugo åren skapat en rad installationer, koreografiska objekt och videoverk, de har visats på framstående konstmuseer världen över. Det är några av dessa verk man nu kan få uppleva på Kunsthal Charlottenborg.
Dans och koreografi är två olika saker. Jag gör båda delarna. Koreografi har med organisering att göra. Jag kallar inte mina installationer för dans utan för koreografi. Men jag bryter mot gängse regler om vad koreografi anses vara.

Forsythes stora installation Nowhere and Everywhere at the Same Time (2005-2015), som nu presenteras i en speciell köpenhamnsk version, består av hundratals pendyler (eller lod), hängande ner från taket i långa tunna trådar i Charlottenborgs vita kub.
När man går mellan trådarna kan man iaktta både hur man själv och andra rör sig och ändrar kroppshållning och tempo. Installationen är lekfull och gör tyngdkraften väldigt påtaglig. Det är viktigt att publiken tar av sig ytterkläderna innan de går omkring så att de verkligen kan känna av kontakten med trådarna.
Videon Suspense från 2008 där William Forsythe försöker hämma sin egen rörlighet med ett långt rep, kallar han också för ett koreografiskt verk. Styckets koncept om begränsning av rörelsefrihet skapar starka bilder och leder lätt till associationer till exempelvis Abu Ghraib-fångar.
– Det är inte avsikten, men jag tycker det är bra att videon ger politiska associationer, säger William Forsythe.
– Det som jag generellt alltid vill undersöka är hur långt man kan utvidga begreppet koreografi. På samma sätt som i dans, så borde också koreografi kunna inrymma nya idéer och definitioner. Till exempel existerade hip hop och break dance inte för 40-50 år sedan. I dag är de helt identifierbara dansformer, som till och med är kodifierade med speciella benämningar för särskilda rörelser. I likhet med inom den visuella konsten sker det hela tiden förnyelse inom dans och koreografi. Det är ju hela poängen: att vi inte ägnar oss åt givna definitioner, men istället är öppna för definitioner som når ut i framtiden.
Videoverket Stellenstellen från 2013, där två personer ligger sammanflätade huller om buller, kategoriserar William Forsythe dock som dans.
– Det gör jag för att det normalt kräver dansträning och danserfarenhet i att använda kroppen så som de två männen gör. Verket skulle inte vara vad det är om de inte vore erfarna dansare, säger William Forsythe och han betonar verkligen vilken tur han har som både känner sig hemma i koreografins och bildkonstens värld.
– Något som jag verkligen gillar när det gäller bildkonstens universum, är att det pratas och förklaras en massa om tankarna bakom verken. Det finns en helt annan tradition för förmedling än inom dansens värld. Dessvärre framstår tryckta texter i dansvärlden ofta som en ursäkt för verken. Jag hoppas att även dansen snart får ta del av bildkonstens privilegier. Men det kräver att konstnärerna i dansvärlden blir mer välartikulerade.
William Forsythe tvivlar inte på vad han anser vara den mest intressanta utvecklingen just nu inom danskonsten.
– Just inom det område där man också involverar idéer från bildkonstens värld och visar att dansen också kan vara konceptuell.

Vibeke Wern

www.kunsthalcharlottenborg.dk/

Fakta:

William Forsythe föddes i New York 1949. Han var dansre i Joffrey Ballet, innan han 1973 kom till Stuttgart Balletten, där han började sin koreografiska karriär.

Från 1984-2004 ledde han Frankfurt Balletten, där han skapade en rad banbrytande verk. Han har koreograferat åt de allra största balettkompanierna i världen över. 2004 grundade han The Forsythe Company, som han ledde till och med 2015.

Han är hedersdoktor vid The Juilliard School i New York och konstnärlig rådgivare och lärare vid koreografiutbildningen vid University of Southern California.
Tidigare i år utnämndes han till huskoreograf vid Parisoperans Balett.

Har har haft utställningar på bl.a. MoMA i New York, Tate Modern i London, MMK i Frankfurt och Venedig Biennalen.

Udstillingen ”William Forsythe – In the Company of Others” kan ses i Kunsthal Charlottenborg til og med 21. februar 2016.

På utställningen har kuratorn, Mathias Kryger, låtit William Forsythes fem verk i samspela med verk av sju andra internationella konstnärer, som även undersöker förhållandet mellan kropp, rum och objekt. Bland andra Bruce Nauman, Maria Meinild och Rashaad Newsome. Utställningen är en del av ett treårigt samarbete mellan Kunsthal Charlottenborg och Statens Scenekunstskole.

Fler Nyheter

Annonser