Välkommen till danstidningen.se. Allt om dans i Norden. Fredag 05 mars 2021

Vilse i tillvaron

2015-11-27

Fakta:

Namn: The Knowledge
Koreografi: Gunilla Heilborn
Plats: Dansens Hus, Stockholm
» http://www.dansenhus.se

The Knowledge är namnet på en skola för taxichaufförer i London som lär dem att hitta i storstadens myller. Minne och orientering tränas upp under en fyraårig utbildning. Det är en av referenspunkterna i Gunilla Heilborns verk med samma namn, en till föreläsning skrudad performance, som får mina bänkgrannar att skratta högt. Heilborn, ensam på scenen, i foträta sandaler och med gravallvarlig look är allt annat än insmickrande. Hon refererar till navigation och rumslig orientering, nog så viktiga ting för koreografi, i en show om hur vilsna vi är i tillvaron.
Är det komiskt att medeltidens läskartor för sjöfart faktiskt fungerade? Är det tragiskt att vi idag är så beroende av GPS att vi inte kan hitta ”själva” alls? (Som seglare håller jag inte med. Välsignad vare plottern!) Själva tanken med The Knowledge är att relatera vår moderna bristande förmåga att orientera till vetenskapliga rön om hjärnan, om historiska sätt att mäta avstånd och bedöma jordens omkrets. För att visa hur desorienterad nutidsmänniskan är.
Mina bänkgrannar skrattar sorglöst. Men jag förstår faktiskt inte åt vad. Att vi gått vilse? Åt Heilborns högtidliga låtsas-vetenskaplighet? Vi har hjälpmedel för att hitta bättre än någonsin, känner till mer än någonsin om människans hjärna och vår kapacitet. Att vi inte hittar i oss själva, mentalt och etiskt, berörs inte alls, men det kan naturligtvis vara bara min tolkning att hela the Knowledge handlar om vår vilsenhet. Och att den i någon mening är dråplig att iaktta.
Jag får nöja mig med det. Det är helt enkelt inte meningen att man ska ifrågasätta något här. Mig stör det. Formmässigt är The Knowledge en anti-koreografi i avsiktligt töntig lunk. Tråkig? Ja, typ. Men det är kanske bara jag som är en suris av stora mått.

Texten är tidigare publicerad på Scenbloggen, Expressen, den 26/11.

Margareta Sörenson

Fler Recensioner

Annonser