Välkommen till danstidningen.se. Allt om dans i Norden. Onsdag 30 september 2020

De mest sällsynta, dokumentär om dans- och musikterapi för sjuka barn

2015-11-22

”Det är bara ’De sjældneste børn’ (de mest sällsynta barn, som får lov att vara med i Bella Speranza berättar 10-årige Laura, som är en af huvudpersonerna i Mia Heldams dokumentärfilm i två delar De sjældneste (De mest sällsynta), som har premiär på tv-kanalen DK4 i december. ( För sändningstiden på www.dk4.dk/ se nedan. )

Charlotte Khader och Sorella Englund från Den Kongelige Ballet har på frivillig basis skapat projektet Bella Speranza. IUnder tio veckors tid får kroniskt sjuka barn lov att komma till teatern, där bland andra Charlotte Khader och Sorella Englund undervisar dem i rörelse och musik. Det hela avslutas med att barnen visar en liten föreställning för familj och vänner.Mia Heldam har som första utanför varande person fått följa dansprojektet som hittills har varit lite av en hemlighet på teatern. På grund av att det är tal om sjuka barn, har teamet bakom projektet tidigare inte velat ha någon uppmärksamhet från media kring projektet.
Dokumentärfilmaren Mia Heldam följer barnen under de tio veckorna som projektet varar och fokuserar särskilt på tre barn: Laura på 10 år, som lider av musikelförtvining, Lasse på 7 år, som lider av syndromet CCHS (andningscentrum i hjärnan fungerar inte som det ska, och han sover med respirator om natten), och Anna på 6 år, som har en ovanlig kromosomrubbning. Tre barn som på många olika sätt har utstått väldigt mycket.

Dokumentären De sjældneste handlar om vad det innebär att leva med en kronisk sjukdom och hur dans och musik får en terapeutisk funktion. I programmen beskriver inkännande barnen och deras egna upplevelser av hur det är att leva med sina kroniska sjukdomar. Några av barnen svävar hela tiden mellan liv och död. Smärtor, behandlingar och operationer upptar mycket av deras liv, men genom Bella Speranza får de fokusea på något annat än sina diagnoser. I Bella Speranza, som för övrigt betyder Hoppfullt,kan de få vara Svanprinsessa, Sylfide, Michael Jackson, eller eller vem de nu skulle vilja vara.

De sjældneste del 1 sänds på DK4:
Premiere: Torsdag den 3. december kl. 21.30
Genudsendelse: Søndag den 6. december kl. 20.55
Genudsendelse: Fredag den 11. december kl. 22.30

De sjældneste del 2:
Premiere: Torsdag den 10. december kl. 21.30
Genudsendelse: Søndag den 13. december kl. 20.55
Genudsendelse: Fredag den 18. december kl. 22.30

Se www.dk4.dk/

www.bella-speranza.com/

Fler Nyheter

Annonser