Välkommen till danstidningen.se. Allt om dans i Norden. Söndag 18 april 2021

En perfekt föreställning

2015-09-29

Fakta:

Namn: Figure a Sea
Koreografi: Deborah Hay
Musik: Laurie Anderson
Ensemble: Cullbergbaletten m fl.
Plats: Dansens Hus, Stockholm
» http://dansenshus.se/en/event/figure-a-sea/

Cullbergbaletten gästar Dansens Hus med en ny koreografi av Deborah Hay med titeln Figure a Sea. Musiken är komponerad av Laurie Anderson.
Det går att läsa i både programbladet samt i den historiska översikt som finns utställd i Dansens Hus foajé om Deborah Hays metoder. Hays koreografi tar avstamp i språket, det är genom språket hon kommunicerar sina idéer om koreografi till dansarna. De omtolkar språket till rörelser och utforskar ny territorier inom ramar Hay sätter upp, friheten hon erbjuder är kontrollerad.
När publiken kommer in i salongen har Figure a Sea börjat, salongsljuset är tänt och det blir en symbolisk övergång när ljuset går ner och föreställningen fortsätter. Rörelserna fortsätter, byter skepnad, sprider sig genom gruppen av dansare, pågår, försvinner. Kommer tillbaka. Deborah Hay säger att verket är som en meditation över seendet.
Verket ramas in av platsen, Dansens Hus, och av Cullbergbalettens ensemble. Det är scenen, salongen och det perfekta ljuset. De unga, vackra kropparna som rör sig i gracila balettskolade rörelser. Scenkläderna. För mig innesluts verkets möjligheter och energi i en kapsel av perfektion. Laurie Andersons ljudbild är också perfekt men den skapar en atmosfär av något som jag vill vara i, det finns plats för fantiserade landskap i musiken.
Det är intressant att se Deborah Hays arbete i samband med Simone Fortis arbete som också nyligen har gästat Stockholm (med verk på Index Foundation, Weld och Moderna Museet). De ingick båda i den banbrytande gruppen av postmoderna dansare och koreografer på Judson Dance Theatre i New York på 60-talet. Då arbetade de med vardagliga rörelser och både tränade och otränade dansare. Forti arbetar fortfarande idag med kroppens vardagsrörelser, olika typer av kroppar och en estetik som karaktäriseras av öppenhet. Energin är inte inlåst i perfekt produktion.

Malin Ståhl

Fler Recensioner

Annonser