Välkommen till danstidningen.se. Allt om dans i Norden. Lördag 06 mars 2021

Dans utan att flytta fötterna

2015-09-26

Fakta:

Namn: Correction
Koreografi: Koreografi och dans: Veronika Kotlíková, Tereza Ondrová, Martina Hajdyla Lacová, Karolína Hejnová, Robo Nižník, Jaro Ondruš og Petr Opavský
Författare: Ide: Jiří Havelka
Musik: Clarinet Factory live
Ensemble: VerTeDance
Plats: Dansehallerne, Köpenhamn
» http://www.dansehallerne.dk

Sju människor – fyra kvinnor och tre män – står på rad, orörliga och blundande. Långsamt öppnar de ögonen och orienterer sig i rummet. De noterar varandra vrider på sina huvuden och ser två klarinett-musiker bakom sig. Men de rör sig inte ur fläcken, för de kan inte röra sina fötter. De står som fast rotade buskar eller trän. De knackar på varandras skuldror som om det skulle sitta osynliga startknappar där. Ett tryck på deras skuldror får dem att vippa från sida till sida som metronomer. Efter en liten tid går deras vippande metronomrörelser från sida till sida i stå så att de åter stod stilla.
En i raden trycker på sin egna skuldra. På så sätt kan han själv starta och stänga av sina metronomrörelser. Att han själv blir herre över sina rörelser,verkar ge honom en speciell status bland de andra och han erhåller deras respekt. Han verkar mer självständig och tillfreds än de andra, som nyfiket iakttar honom. Han har en större frihet än dem.
Strax ska det bara till ett andetag för att få dem att vippa som metronomer, och snart gungar de rundt i alla riktningar, men men fortsatt med fötterna fixerade på stället. Men så välter de omkull på golvet, och därifrån lyckas de komma på fötter igen, som en blydocka som vippar tillbaka av sig själv, medan andra behöver hjälp från den som står strax intill. De befinnersig allesammans i samma fastlåsta situation, men de tacklar sin öden på olika sätt. En mister besinningen och vrider sig hysteriskt till höger och vänster, som om han försökte skruva sig ut ur sina skodon. Snart nog följer de andra efter honom i sina försök att komma loss. Men när en av dem kommer på att han kan lossa på skosnörena, stoppas hon strax av dem intill. Genom övervakning håller de varandra fast i den låsta situationen. Och de räds inte att gripa till våld eller till och med försöka döda varandra för att hålla pli på raden.
Det handlar om frihet och bristen på den i værket Correction. Hur mycket frihet en människa behöver eller vad kan hon låta sig nöjas med? Verket har skapats av sju dansare från det tjeckiska danskompaniet VerTeDance, och det gör det nästan oundvikligt att inte associera till Tjeckiens kommunistiska dåtid, när medborgarnas friheter var ytterst begränsade. 2014 kårades Correction som årets dansföreställning i Tjeckien.
Den koreografiska fastlåsningen, att dansarnas skor sitter fast i golvet, så att de inte kan röra fötterna, har verkligen satt igång allas fantasi att desto mer använda sig av resten av kroppen. Det är imponerande, hur mycket de sju dansarna kan röra kroppen utan att förflytta fötterna. När dansarna slutligen hänger sig åt vild techno rave, tänker man faktiskt inte alls på att de inte rör sig ur fläcken. Det är som om deras hängivelse och sättet att uppgå i musikens rytmer frigör dem så att de upplever en form av mental frihet.
Premiären på Correction i Dansehallerne var startskuddet på en 5-dages tjekkisk kulturfestival i København. Festivalen ”Prag dage i København” bjuder också på dockteater, film, musik och matupplevelser fram till 20 september.

Torben Kastrup

Fler Recensioner

Annonser