Välkommen till danstidningen.se. Allt om dans i Norden. Måndag 01 mars 2021

Att bromsa in tiden

2015-09-09

Fakta:

Namn: Definitions and Facts
Koreografi: Malin Elgán
Ensemble: Polina Akhmetzyanova och Pär Andersson
Plats: Moderna Museet, Stockholm
» http://www.modernamuseet.se/sv/Stockholm/Nyheter/2015/Nya-datum-for-Malin-Elgans-koreografiska-verk-Definitions-and-Facts/

Föreställningen Definitions and Facts av Malin Elgán gavs på Moderna Museet tre helger under sommaren i samband med museets utställning Efter Babel, en utställning som fokuserat på ”konst i brytning med språk, kommunikation och traditioner”. Filippa Fahlin rapporterar från det tredje och sista tillfället 23 augusti

Föreställningen dansas av Polina Akhmetzyanova och Pär Andersson. De vaggar fram och tillbaka med händerna i fickan, stryker håret bakom öronen, sneglar försiktigt på varandra. De rör sig ömsom långsamt och trevande, ömsom snabbt och målmedvetet. Det är däri föreställningens dynamik verkar finnas; en spänning mellan det trevande och det bestämda, mellan det synkroniserade och det osynkroniserade. Elgáns narrativ är flytande, vilket gör föreställningen fängslande. Samtidigt är koreografin inte vad vi i vanliga fall kallar dans – ibland är det svårt att skilja på dansarnas rörelsemönster och museebesökarnas runt omkring. Vad är då värdet med föreställningen? Koreografin är fragmenterad och rörelsemönstret är repetitivt. Den består till stor del av att dansarna gör samma rörelser i olika tempo. De börjar om och om, igen och igen. Det är som att verket aldrig riktigt börjar, sen aldrig riktigt slutar. Museebesökarna strosar vidare. Föreställningen avslutas och likt museebesökarna strosar dansarna av scenen. De lämnar golvytan tom. På väggen bakom scenen står det klottrat ”Nothing to see here, groove along”.
Musiken varierar mellan fransk hip hop och nedtonad elektronisk musik. Enligt koreografen själv valdes dessa olika musikaliska språk just för att ifrågasätta dansens ”tidsliga aspekter”- musik är rytm, vilken även det är en typ av tidsmarkering. Hur förhåller sig dansen till tiden- kräver dans tidsliga riktmarkörer som rytm, narrativ och kronologi?
Koreografen Malin Elgán är känd för att vara okonventionell. Hon tilldelades år 2013 Konstnärsnämndens Birgit Cullberg-stipendium vilket i Svenska Dagbladet beskrevs som ”ett radikalt val, eftersom pristagaren vrider och vänder på både den koreografiska metoden, såväl som på åskådarens blick” (SvD 2013).
På Moderna Museets hemsida beskrivs Definitions and Facts som ett verk som bland annat fokuserar på att ifrågasätta ”förhållandet (eller ickeförhållandet) mellan koreografi och dokumentation, i syfte att diskutera frågor om perception”. Detta genom att ifrågasätta dansens ”tidsliga aspekter”. Det är stora ord och fina formuleringar som ska hinnas med på den lilla scenen i mitten av utställningssalen. Finns det plats för det?
Precis som utställningen Efter Babel problematiserar Definitions and Facts konstens förhållande till verkligheten, språk och kommunikation. Koreografin får liv först när vi försöker förklara den med språket; begreppen dans (vad innebär dans?) och tid (hur uppfattar vi den i förhållande till dans?) är centrala. Utställningen Efter Babel och föreställningen Definitions and Facts hjälper varandra; att se Definitions and Facts i en museemiljö öppnar upp för en djupare analys av vad verket vill framföra.
Under de krångliga beskrivningarna av både Definitions and Facts och utställningen Efter Babel verkar en fråga ligga till grund: Vad är konst? Samma fråga som ju Marcel Duchamp (vars verk presenteras i museets permanenta kollektion i rummet intill) ställde för nästan hundra år sedan – alltså en frågeställning som kan kännas lite daterad. Visst är föreställningen tankeväckande, men någonstans bör kanske konst (både dans och andra konstformer) upplevas på ETT emotionellt plan, snarare än ett intellektuellt. Visst är föreställningen och frågorna den lyfter om tid och konstens natur intressanta – men samma tankegångar kan man väcka genom att gå runt hörnet och titta på Duchamps en gång så kontroversiella flaskstorkare. Och det tar ju betydligt kortare tid. Kanske gör inte det så mycket, i och för sig, tänker jag när jag i maklig takt lunkar hem över Skeppsbron. Sen inser jag att Malin Elgán kanske ändå berört mig på något sätt… Jag stryker håret bakom öronen, sätter händerna i fickan och tittar inte på klockan på resten av kvällen.

Filippa Fahlin

Fler Recensioner

Annonser