Välkommen till danstidningen.se. Allt om dans i Norden. Söndag 27 september 2020

Visionär pedagogik i Danstidningen 4/2015

2015-09-03

Både cirkusartister och dansare står bildligt talat på andra scenkonstnärers axlar. Under tusentals arbetstimmar av allmän och specifik och oförtruten träning har varje konstnär utvecklat sina förmågor. Kreativa pedagoger står bakom – ett arbete lika skapande som det mer synliga med föreställningar. 
      Danstidningen tittar på inlärning ur olika aspekter, inte bara daglig träning. Det finns också en pedagogik för att lära nya skaror att ta del av scenkonsterna. Vi får ta del av en lärares tankar kring en kontroversiell föreställning för Unga på Operan, en version av Trollflöjten utan det vanliga magiska sagoglittret. Här är en recension skriven av en av dessa unga, kanske en blivande recensent? www.danstidningen.se/2015/09/03/trollflojten-en-flojt-som-tappat-sin-magi/
  Scenkonsten behöver speglas i skrift. Margareta Sörenson recenserar boken Writing Moment, där scenkonstnärer själva tagit sig an att skriva om sina egna konstformer.
        En viktig pedagogisk plattform är också festivalkulturen som ofta omfattar en stad och dess befolkning, som till exempel Kuopio. Den erbjuder också danskonstnärer möjligheter att se varandras verk. Men där upphör inte pedagogiken, eftersom konstnärernas verk kan ha långtgående konsekvenser i samhällsutvecklingen. Vi berättar om ett samarbete mellan KVS-Teatern i Bryssel och konstnärer i Kinshasa, men vi träffar också danskonstnärer som via sin konst tar del i konflikten gällande Israel och Palestina.
Omslaget på Danstidningen 4/2015 kommer från den franska koreografen Mourad Merzoukis föreställning Boxe Boxe och visar den formidable dansaren Teddy Verardo i det avslutande solot dansat till Schuberts stråkkvartett nr 14, mer känt som Döden och flickan,”Verardos totala koncentration, innerligt flödande rörelser, med golvet som kär vän och språngbräda, är sublima. Unna er att se det” skriver bland annat Nancy Westman i sin rapport från Kuopio Dansfestival. Samma solo var nämligen illustration till Mourad Merzoukis dansbudskap på dansens dag 2014 och finns därför tillgängligt på nätet: www.youtube.com/watch?v=cy_c6250I1E
        Konstnärer inom institutioner behöver också nya utmaningar. Ett möte mellan danskonsten och bildkonsten gav upphov till nya uttryck och intryck då Kungliga Baletten i Stockholm samarbetade med den österrikiske konstnären Markus Schinwald på Magasin III. Själva spelperioden av Stage Complex är över, men utställningen Marcus Schinwalds utställning pågår till 13 december. www.magasin3.com/utstallningar/aktuella-sv/
Två av de pedagoger Danstidningen har intervjuat är Dansaren Nefeli Ikonomou och cirkusartisten Mikael Kristiansen som håller sin Twist-Fold-workshop tillsammans på Danscentrum i Stockholm 28 september – 2 oktober www.danscentrumstockholm.se/#!/dansare/workshops Den riktar sig för ovanlighetens skull både till professionella dansare och cirkusartister. Länkar som presenterar dessa båda konstnärer finns här nedan,

TEDx Stockholm
www.youtube.com/watch?v=Yiq3MEw8tNw

Electrical Sharing:
www.youtube.com/watch?v=E7f2rTquw7o&index=2&list=PLJpNTFlVWARB2C5c2ocL2oUWiyS4coWRt

Tactile Mechanics:
www.youtube.com/watch?v=2jjvJiPDlMI&index=27&list=PLJpNTFlVWARB2C5c2ocL2oUWiyS4coWR

CFT Longer version:
www.youtube.com/watch?v=sAeVlzEOGwI&index=16&list=PLJpNTFlVWARB2C5c2ocL2oUWiyS4coWRt

Fler Nyheter

Annonser