Välkommen till danstidningen.se. Allt om dans i Norden. Måndag 08 mars 2021

Provokativa performers i gatans rum

2015-08-30

Fakta:

Namn: Deviator
Koreografi: Kelli McCluskey & Steve Bull
Ensemble: pvi collective
Plats: Malmöfestivalen
» http://pvicollective.com

Vi i publiken står i kö för att hämta ut tekniska hjälpmedel (hörlurar, app) för att kunna vara med om föreställningen Deviator av pvi collective bestående av Kelli McCluskey & Steve Bull från Australien, som skapat en interaktiv dansupplevelse på Malmös gator och torg.
Redan precis i början blir det en konfrontation mellan oss i publiken och mycket arga lokala (autentiska) ordningsvakter, som inte fattar vad det handlar om.
Helt oplanerat blir detta till en spontan del av denna dansföreställning som vill utforska stadens offentliga rum, platsers sociala gränser och koder.
De olika dansare, musiker och filmare som har utplacerats här och vari centrala staden har med sina formationer provocerat vakterna,som uppfattar delar av denna performance som stökigt trots eller rentav brott mot ordningsregler.
Men i mina ögon blir ordningsvakterna – ofrivilligt – en del av denna performance som utforskar det offentliga rummet – gentemot oss i publiken. Det hela blir i det fördolda ett slags revolt.
Danspromenaden genom centrala Malmö skapar nytt perspektiv på stadens fysiska och audivisuella identitet, genom olika instruktioner och uttryck, som blir till ett kreativt flöde, ett möte där allt kan ifrågasättas.
Kongenial titel Deviator (som på engelska betyder avvikare).

Ingela Brovik

Fler Recensioner

Annonser