Välkommen till danstidningen.se. Allt om dans i Norden. Fredag 30 juli 2021

Möten mellan konstformer

2015-06-17

Den 11-13 juni samlades en grupp konstnärer från olika konstområden tillsammans med filosofer i det vackra försommarvädret för att på Moderna museet och MDT Stockholm och och låta orden och budskapen stå i fokus via diskussioner och föreställningar.

Under några intensiva dagar genomfördes symposiet Translate Intertwine Transgress på Moderna Museet och MDT i Stockholm. Initiativtagare var koreografen Björn Säfström som i samarbete med filosofen Per Nilsson har drivit ett tvärvetenskapligt forskningsprojekt vid Konsthögskolan vid Umeå universitet. Forskningsprojektet har situationerats i mötet mellan koreografi och filosofi och symposiet tar även in bildkonsten i mötet och för samman föreställningar, föreläsningar, workshops, samtal och fester. Symposiet genomförs i samverkan med Moderna Museets utställning Efter Babel som fokuserar på de många språken i dagens konst.
De senaste åren har sett en utveckling där danskonsten mer och mer flyttat in i konstmuseerna och där konstinstitutionen omfamnar dansen som konstform. Ett aktuellt exempel är Boris Charmatz som på Tate Modern i London skapade projektet If Tate Modern was Musée de la danse? där den drivande frågeställningen var hur dansen kan omvandla konstinstitutionen.
För att möta denna utveckling vill Björn Säfström skapa en plats där även utövarna kan möta varandra och ges möjligheten till gränsöverskridande praktik. Symposiedagarna inleds därför med ett labb för utövande konstnärer, dansare, koreografer och arkitekter under vilket de olika konstformerna tilläts utgå från samma plats och genom dialog och samtal skapa möten och möjligheter.
Symposiets dagar är fyllda av föreläsningar och föreställningar både på MDT och i Moderna Museets auditorium samt i utställningen Efter Babel. En relation till rörelse, performance, koreografi kan sägas utgöra en gemensam plattform för de olika presentationerna. Som exempel kan nämnas Peggy Phelan som ger en konsthistorisk föreläsning där hon placerar Andy Warhols konstnärsskap i en filosofisk-performativ kontext. Christina Caprioli tar en mer bokstavlig tolkning av symposiets tre titel-ord till sin uppgift när hon försöker skapa relationer till translate, intertwine och transgress. Mette Edvardsens performancverk Time has fallen asleep in the afternoon sunshine är ett vackert och tankeväckande möte med ett levande bibliotek.
Genom att sammanföra olika konstformer öppnas möjligheten till genreöverskridande. Men egentligen är frågan om gränsöverskridande mellan konstarter kanske inte den primära, utan det som efterfrågas är platser där konstformerna kan möta varandra. Från dessa mötesplatser kan konstarterna tillsammans skapa det konstnärliga överskridandet som öppnar för ett nyskapande. Min förhoppning är att vi sett början till en utveckling av sådana mötesplatser i Björn Säfströms Translate Intertwine Transgress.

Malin Ståhl

Se vidare www.modernamuseet.se/sv/Stockholm/Program/Tidigare-program/2015/Translate-intertwine-transgress/

Fler Nyheter

Annonser