Välkommen till danstidningen.se. Allt om dans i Norden. Lördag 17 april 2021

Bokmöte i första sommarsolen

2015-06-17

Fakta:

Namn: Time has fallen asleep in the afternoon sunshine
Plats: Moderna Museet, Stockholm
» http://www.modernamuseet.se/sv/Stockholm/Program/Tidigare-program/2015/Translate-intertwine-transgress/Om-de-medverkande/namn5/

Mette Edvardsens verk Time has fallen asleep in the afternoon sunshine är ett bibliotek. Men inte ett bibliotek av papper och blad i pärmar utan levande personer som memorerat böckers innehåll. Jag har bokat en tid och blir upphämtad av min ‘bok’. Vi ska hitta en plats att sitta på och jag frågar om vi kan sitta utomhus. Boken är lite orolig för att det ska vara för mycket oväsen runt omkring och säger att vi kan flytta på oss om det blir för störande. Mycket noggrant introduceras sedan bokens titel, författaren, årtal, översättningen och dess årtal. Jag har valt I am a Cat av Sotseki Natsume, skriven 1905 men i en långt senare översättning till engelska. I början är det precis som när jag själv läser en bok, jag har svårt att skilja karaktärerna åt men efter ett tag flyter jag med i berättelsen. Här är det förstås inte bara berättelsen och jag som ska finna varandra, bokens person och jag ska också hitta ett förhållningssätt till varandra där berättelsen får fokus och det tar också en stund.
Det är en fascinerande process och avvägning att lära in en bok på ett sätt så att det är möjligt att återberätta den så att lyssnaren har upplevelsen av en okortad uppläsning av boken. Om jag ska beskriva min upplevelse skulle jag vilja använda ordet ‘mysigt’ i dess allra finaste bemärkelse. Jag har det verkligen bra där jag sitter och lyssnar. Plötsligt slutar ‘min bok’ att läsa och tiden är ute. Jag blir lite häpen över att jag inte fick höra boken till slut och glatt får jag upplysningen att jag kan boka en ny tid med ‘I am a Cat’ och få höra fortsättningen på boken. Det ska vara lite som när man läser själv, man lägger ifrån sig boken och plockar upp den igen.
‘Time has fallen asleep in the afternoon sunshine’ visades under tre dagar på symposiet Translate Intertwine Transgress på Moderna Museet. Inspirationen till verket kommer från boken Fahrenheit 451 av Ray Bradbury i vilken ett framtida samhälle avbildas där böcker är förbjudna och ett underjordiskt nätverk bildas av människor som lär sig böcker utantill i avsikt att bevara dem för framtiden. Denna handling av att memorera böcker och förmedla dem genom uppläsning väcker intressanta tankar kring processen; att läsa, läsa igen, tolka, grena ut i nya tolkningar men också kring översättningens inverkan på språk och rytm. I processen blir textens varande subjektivt. Också inlärningens mekanismer och förhållandet mellan ordens innebörd och dess rytm för att komma ihåg lyfts fram. ‘Time has fallen asleep in the afternoon sunshine’ är ett verk som kommer att stanna hos mig länge.

Malin Ståhl

Fler Recensioner

Annonser