Välkommen till danstidningen.se. Allt om dans i Norden. Tisdag 19 januari 2021

Metaupplevelser – i någon annans tömmar

2015-05-10

Fakta:

Namn: The ‘live’ versus the ‘not live’ research 2-3/5 samt Treasure Hunting - a practice derived from the ‘live’ versus ‘not live’ research 7-10/5
Koreografi: Charlotta Ruth
Plats: DOCH / Stockholms Konstnärliga Högskola
» http://www.doch.se/

Det är redovisningsveckor för Dans och cirkushögskolans Mastersutbildning Nya performativa praktiker. Jag ser Charlotta Ruths föreläsningsperformance The ‘live’ versus the ‘not live’ research.
I ett klassrum med ett konferensbord pågår en föreläsning. Jag kommer in precis mot slutet men hälsas ändå välkommen och Ruth undrar om vi har några frågor och visar hur man anmäler sig till Treasure Hunting – a practice derived from the ‘live’ versus ‘not live’ research.
Ruth verkar avslappnad i sin roll, ler mycket och skapar en känsla av öppenhet som gör att föreläsningen känns spontan. Detta möts på ett lågmält men elektriskt sätt av loopens förutbestämdhet.
Nyckelord läses upp ur högtalare och bestämmer tempot i föreläsningen, stundtals sätter sig Ruth och väntar in inspelningen med orden “det är en loop, jag måste vänta på inspelningen”.
Alla kort ligger alltså på bordet men där finns ändå hela tiden en nerv i denna styrning. Vad som är ‘äkta nu’ och vad som är förutbestämt destabiliseras och frågan vidgas.
Ruth undrar om det är live när hon upprepar samma mening, samma rörelse och när hon tänker samma sak, eller behövs en förskjutning även i tanken.
Föreläsningen varieras därför med små medel mellan looperna, men även publikens ankomst och avfärd medverkar till att ändra atmosfären. Ruth söker en varseblivning av en ‘meta-liveness’ där de mångbottnade perspektiv som ligger till grund för ett verk kan komma betraktaren eller deltagaren till del.

Del två av Ruths redovisning Treasure Hunting – a practice derived from the ‘live’ versus ‘not live’ research tar plats i DOCHs lokaler.
Skattjakten utförs i par, instruerade av en datoriserad röst och via en live-chatt följer man pilar till ledtrådar och utför uppgifter enligt instruktionerna.
Upplägget påminner mig om en Dan Brown-bok eller en Hollywoodfilm där man ska klura ut ledtrådar medan man guidas genom processen av en osynlig makt som hela tiden har kollen på vad man gör.
Det som är ‘live’ blandas med det som är ‘not-live’ men som ändå placeras i tiden av ‘live’-handlingar.
Det finns ingen plats för mig att välja (eller inte välja) och jag känner mig styrd och ålagd att utföra handlingarna som manas fram. Till slut blir jag ganska matt av att under flera timmar ingå i någon annans matris av meningsbildande. Men när jag går därifrån känns det ändå som en intressant upplevelse.

Malin Ståhl

Fler Recensioner

Annonser