Hoppa till sidans innehåll
Välkommen till danstidningen.se. Allt om dans i Norden. Torsdag 18 april 2024

Dags att söka stipendier

2015-01-12

Utvilad efter alla helger? Då är det dags för alla scenkonstnärer att ansöka om resebidrag, stöd för internationellt utbyte eller arbetsstipendier hos Konstnärsnämnden.
Just inom scenkonsten finns vissa kategorier av artister som sällan försöker sig på att söka bidrag. Jobbar du med t. ex. streetdans eller cirkus har du också rätt att söka.
Naturligtvis ska man alltid försöka sig på att söka om man har resor eller verksamhet på gång, och ansökningarna till Konstnärsnämnden är inte lika komplicerade som till Statens kulturråd eftersom man ansöker som enskild person, inte som grupp eller med ett organisationsnummer.
Gör slag i saken, pröva att ansöka, det kostar inte så mycket tid och tänk vad trevligt om du faktiskt får gehör för dina reseplaner eller får ett arbetsstipendium som möjliggör tid för att utforska dina idéer och skapa egna projekt!
Ansökan för internationellt kulturutbyte och resebidrag ska för årets första sökomgång vara inne senast 5 februari med digital ansökan (2 febr. på papper). Digitalt söker man med hjälp av e-legitimation.
Sökperioden för årets arbetsstipendier startar 9 mars och sista ansökningsdag är den 9 april om ansökan görs på papper, elektronisk ansökan kan göras till och med den 15 april.

Se vidare www.konstnarsnamnden.se

Fler Nyheter

Annonser