Välkommen till danstidningen.se. Allt om dans i Norden. Tisdag 22 september 2020

Slaktad Sylfid

2014-12-04

Vi är många som lider med den stackars Sylfiden när hon tappar sina vingar och förlorar livsgnistan för att sen bäras till himlen av sina medsystrar i slutet av Auguste Bournonville mästerverk från 1836, numera en del av Danmarks kulturkanon.En del av de kulturskatter som betraktas som särskilt danska. Igenkännandet är också tydligt i James strävan efter detta mystiska skogsväsen, den ouppnåeliga älvflickan – fantasins blå blomma!
Nyligen har baletten givits i drastiskt vågad nytolkning av balettmästare Nikolaj Hûbbe, vilket har väckt blandade känslor.
När Nikolaj Hübbe år 2008 tog över jobbet som balettmästare för Den Kongelige Ballet vid Kongens Nytorv i Köpenhamn menar en av Danstidningens medarbetare i Köpenhamn Alexander Meinertz, att många såg Hübbe som en frälsare.
Och man verkar inte vara besviken, I början av året dubbades exempelvis Hübbe till riddare av Dannebrogen (Danmarks flagga, i Sverige finns ju adel, men ingen kan längre dubbas till adelsman).
Alexander Meinertz menar att Hübbes beundrare är alltför devota, även om Hübbe har lyckats väl med att upprätthålla och vidareutveckla kompaniets i stort. Den Kongelige Ballet är i fin form, men vad är det egentligen för en Sylfid den dansar?
De två recensioner som hittills har publicerats på Danstidningens hemsida av Vibeke Wern respektive Torben Kastrup är inte utan invändningar.
Alexander Meinertz ställer sig kritisk mot Hübbes Sylfid och hans alltför flitiga koreograferande för Den Kongelige Ballet överhuvudtaget.
Meinertz menar rentav att Sylfiden i Hübbes version har hamnat på slaktbänken, eftersom identifikationen med Sylfiden går förlord när fokus istället riktas mot James och Häxan Madge, som har bytt kön till en äldre elegant homosexuell herre. Hübbe gör heller ingen hemlighet av att han ser sin version av Sylfiden som en uppgörelse med baletten i sig. Att gestalta James brukade vara Hübbes paradroll under hans dansarkarriär.
I Alexander Meinertz nyligen publicerade recension i den danska kritiska webbtidningen Doxa skriver han bland annat:

”Objektivt sett saknar hans (Hübbes red. anm.) bärande idé både pondus och dramatisk konsekvens. I librettot och det koreografiska materialet finns inte fog den förenklade sexualitetskonflikt som ersättning för romantikens – och Sylfidens – centrala och oändligt intressantare existentiella dualism; Fantasins och drömmens världar som en flykt från vardagen och att sätt att uppnå en högre, intensivare mystisk verklighet. Det är i James sökande efter Sylfiden som vi känner igen oss.

Läs den långa och utförliga recensionen på Doxas hemsida:
www.magasinetdoxa.dk/slagtebaenk-sylfiden.html

Fler Nyheter

Annonser