Välkommen till danstidningen.se. Allt om dans i Norden. Onsdag 14 april 2021

Kgl. Svenska Balettskolans rektor Pär Emteryd ger svar på tal

2014-11-16

Kgl. Svensk Balettskolans rektor Pär Emteryd har skrivit till Danstidningen med anledning av en artikel i Danstidningen 5/2014 där elever som fått extraundervisning vid en privat balettskola i Stockholm, Studio Dans Essens, tillsammans med sina pedagoger har yttrat sig om undervisningen vid Kgl. Svenska Balettskolan. De elever som Danstidningen refererade har gått grundskolan på Kgl. Svenska Balettskolan och även erhållit gymnasieplatser för fortsatta studier. Men eleverna har istället valt att fortsätta sina gymnasiestudier vid John Cranko Schule i Stuttgart, där de också har erbjudits platser. Av de 25 dansarelever som passerat inträdesproven och fått klartecken från Rådet för dansarutbildning att studera vidare på Kgl.Svenska Balettskolans Dansarutbildning på gymnasienivå hösten 2014 har 9 elever valt att hoppa av. Danstidningen pratade alltså med två av dessa. Här nedan följer rektor Pär Emteryds svar:

Som rektor känner jag inte igen mig i den beskrivning av Kungliga Svenska Balettskolan som ges i artikeln Egna vägar till balettkarriären publicerad i Danstidningen nr.5/2014. Min uppfattning är att vi har en bra utbildning, uppskattad av eleverna.

Dansarutbildningen är sedan hösten 2014 i sin nya form inne på sitt fjärde läsår. Tre kommunala huvudmän Göteborg, Stockholm och Piteå har 2011 ingått ett femårigt avtal med staten om att bedriva förberedande yrkesdansarutbildning på grundskolenivå. Ett kontinuerligt samarbete rörande dansundervisningens innehåll pågår mellan dessa skolor. Stockholm har även i uppdrag att bedriva och utveckla en yrkesdansarutbildning på gymnasienivå. De bestämmelser som gäller för dansarutbildningen i form av kursplaner och kunskapskrav i ämnet dans finns angivna i förordningen (2011:7) om dansarutbildning. Det som inte regleras i förordningen, regleras i skollagen. Uppföljning genomförs årligen av Skolverket genom en kvalitetsgranskning som resulterar i en rapport som redovisas direkt till regeringen. Granskningen utförs av nationell och internationell expertis inom dansområdet.

Kungliga Svenska Balettskolan har ett samarbete både med nordiska och internationella yrkesdansarutbildningar. Ett exempel är de partnerschools som ingår i Prix de Lausanne som är en organisation för internationella yrkesdansarutbildningar. Årligen anordnar Prix de Lausanne en danstävling för sina medlemmar. Bland tvåhundra sökande från hela världen blev två andraårs elever från vårt gymnasium utvalda att delta i den senaste tävlingen 2014. Dessa elever fick stora framgångar och många erbjudanden både från internationella danskompanier och partnerschools som t.ex. John Cranko Schule i Stuttgart. Det ser vi som ett gott betyg till vår utbildning. Stora Daldansen i Falun, en årlig danstävling för unga dansare i de nordiska och baltiska länderna, är ytterligare ett exempel på en tävling där våra elever rönt stora framgångar, kommit till final och på vinnarplats. Den senaste framgången i ett internationellt tävlingssammanhang ägde rum i oktober 2014. I den årliga dansartävlingen i franska Grasse vann två av skolans elever guldmedalj i seniorklassen. Våra yngre elever har nyligen varit med i Streetstar, en tävling för unga dansare på Dansens Hus, där de kom på andra plats i New talent.

Årliga föreställningar i egen regi presenteras i skolans egen teater. Andra scener där våra elever framträder är bl.a. på Kungliga Operan och Dansens hus. Ett kontinuerligt samarbete finns med Kungliga Operan rörande elevmedverkan i deras föreställningsverksamhet. Skolans elever får utöver den undervisning i dans som genomförs av skolans välmeriterade danslärare också undervisning av nationella och internationella gästlärare och workshops med externa gäster.

Varje år erbjudes internationella talanger att söka en ettårig utbildningsplats på vår skola. Bland annat deltagare från Prix de Lausanne. I år har sju internationella elever valts ut. De kommer ifrån Japan, Australien, USA, Kina, Danmark och Estland.

För gymnasieelevernas praktik finns ett upparbetat samarbete med professionella aktörer. Fyra elever praktiserar detta läsår på Kungliga Operan där de deltar i ensemblens dagliga arbete och föreställningsverksamhet. Dans i Nord är en stark aktör som i år erbjudit våra moderna och klassiska elever att medverka i en helt ny kreation i koreografi av Joseph Sturdy. Skolan har också ett nära samarbete med professor och koreograf Susanne Jaresand som i skolans residens arbetar fram en helt ny kreation med nyskriven musik av Sven David Sandström. Föreställningarna presenteras på Kulturhuset i december. Professor och koreograf Mats Ek har också tagit emot en praktikant att följa hans arbete med ett nyskapande verk.

För att kunna utvärdera, analysera och bedöma helheten av utbildningen i klassisk balett vill vi att eleven följer den metodiska linje som skolan har, baserad på Vaganova metodiken. Därför vill vi att all fysisk träning på fritiden sker i dialog med skolan. Det är också nödvändigt för att kunna bedöma elevens sammanlagda träningsmängd och på så sätt förebygga skador. Utbildningen följer senaste rön inom dansmedicin och ett forskningsbaserat samarbete pågår med Gymnastik- och Idrottshögskolan rörande träningsmängd i förhållande till ålder.

Kungliga Svenska Balettskolan erbjuder en kostnadsfri yrkesdansarutbildning som utöver en nationell och internationell danskarriär också ger grundläggande behörighet för högskolestudier.

Kungliga Svenska Balettskolan håller idag hög klass och det är en otroligt spännande och utmanande uppgift att fortsätta utveckla yrkesdansarutbildning att bli ännu bättre.

Pär Emteryd
Rektor
Kungliga Svenska Balettskolan

Danstidningen nr 5/2014 kostar 40 kr och kan köpas i välsorterade Pressbyråkiosker. Den finns också till försäljning i Kgl. Operans biljettkassa och på Dansmuseet. En prenumeration på 6 nr och startar med nr 5/2014 kostar 200 kr och kan beställas via ekonomitjanst@natverkstan.net
eller per telefon 031-743 99 05

Fler Debatt & Krönika

Annonser