Välkommen till danstidningen.se. Allt om dans i Norden. Onsdag 14 april 2021

Danstidningen 3/2014 fokuserar på dansaren

2014-06-12

Dansaren förmedlar med sin kropp koreografens visioner. Dansarna är bärare av kulturella traditioner och var tids förhållningssätt till en musisk konstart, ett kulturarv i ständig och mångfaldig förvandling.
Därför ägnar vi detta nummer åt dansarna, som ofta hamnar i skuggan av koreograferna som signerar verken. Utan dem och deras kunnande blev det inga nya koreografier!
Men dansarrollen har förändrats starkt från någon som utför anvisade rörelser till någon som är med och skapar en ny koreografi. Dagens dansare måste vara allsidiga och behärska olika genrer inom en scenkonst där stilar blandas och specialiseringar luckras upp. Samtidigt ställer olika typer av dans vitt skilda villkor på dansarna.
Varför blev de dansare? Hur kom det sig att de upptäckte att just dansen var den konstform de skulle ägna sig åt? Vad vill de med sin konst?
Vi träffar en mästarinna i hip hop och en nypensionerad hovdansare som fortsätter karriären med att undervisa andra. Vi möter frilansare eller fast anställda som växelbrukar mellan det fria fältet och en eller flera institutioner. En ung karaktärsdansare på parisoperan som blivit publikens gunstling och andra gränsöverskridande, politiskt eller fackligt engagerade konstnärer.
Vi har också träffat en levande legend, Don Campbell, som grundade dansstilen Locking som givit upphov till nya former av hip hop och streetdans. Han satte ingång en dansrörelse som fick en avgörande betydelse för danslivets vidare utveckling med helt nya kontaktytor.

Ann-Marie Wrange

Fler Nyheter

Annonser