Välkommen till danstidningen.se. Allt om dans i Norden. Fredag 30 juli 2021

Alla slags uttryck

2014-05-05

Fakta:

Namn: Northern (de)Lights
Koreografi: Pedro Goucha Gomes, Felix Landerer, Charlotta Öfverholm, Ingun Bjørnsgaard, Peter Svenzon
Ensemble: Göteborgsoperans danskompani
Plats: Göteborgsoperan, Lilla scenen
» http://www.opera.se

Göteborgsoperans Northern (de)Lights är en anslående påminnelse om att dans är en sammansatt konstform. Många olika konstnärer bidrar. Och det är inte storleken som avgör. Här används Lilla scenen på ett sätt som jag skulle vilja se mera av. Fem korta stycken tar tillsammans 26 dansare i anspråk. Åskådarna får komma dem alla nära, vilket är det bästa sättet att uppleva konstformens starka uttryck och förstå riktigt hur skickliga Göteborgsoperans dansare är.
Under säsongstemat Mind & spirit har fem koreografer bjudits in till ett gemensamt program. Var och en har valt sitt musikaliska samarbete och i vissa fall även videodesign. Sammanhållande är Thomas Björks funktionella grundscenografi och Lutz Deppe, som designat ljuset för alla fem.
Resultatet är både splittrat och samfällt. Kompositionen i verken skiljer, förstås, men stämningar och känslor går igen. Adolphe Binders uppdrag slår i genom starkt. En darrål hade passat programbladet lika väl som den lax som dinglar där. Ska man se danskvällen som en avläsare är mänskligheten en samling darriga varelser som ängsligt hukar tillsammans och med spattiga rörelser försöker besvärja en hotfullt mullrande omgivning. Ett och annat utbrytningsförsök förekommer. Och tack och lov för ett stråk av humor, i Ingun Bjørnsgaards Strindbergsblinkande Orfila.
Pedro Goucha Goes börjar i en urtid där dansen att döma av upptäckta grottmålningar redan fanns. Men From far to deep är mest en rörlig installation.
all-knowing, fluorescent and biting av Felix Landerer tar oss till samtidshetsen. Fem kostymnissar trängs och ängslas för att inte hålla stilen. Sammanhållet och suveränt dansat i turer som nystar kroppar om varandra.
Charlotta Öfverholms The universal solvent är yvigare, stundvis överlastad med rörelser i yrande spån, men duettpartier samlar uttrycket mer koncentrerat.
Peter Svenzon ingjuter sin sedvanliga kraft i Frekvens, ett multiuttryck där dansen borde få stå på egna ben. Röster i mikrofon får ha mer att säga för att mäta sig med vad kroppen talar om.

Spelas t o m 7 maj

Texten är tidigare publicerad i Göteborgs-Posten 29 april 2014

Lis Hellström Sveningson

Fler Recensioner

Annonser