Välkommen till danstidningen.se. Allt om dans i Norden. Söndag 18 april 2021

Kring makt och hierarki i gatans krigsdans

2014-04-21

Fakta:

Namn: Autarcie (....)
Koreografi: Anne Nguyen
Musik: Compagnie Par Terre
Plats: Dansstationen, Malmö
» http://www.dansstationen.nu

Längst fram på scenen står de fyra tjejerna – två B-girls och två poppers. Musiken hörs svagt men taktfast i bakgrunden. Men här visar det sig inte vara en crewbattle som de gör sig förbereda för utan en
föreställning som bygger på en kombination av de mest karaktäristiska rörelsemomenten i street och pooping. En poetisk betraktelse av kroppen i rummet som tar avstamp i det så kallade ”tag game ” där varje dansare har sin fasta basposition. Redo för krigsdansen.
Att battla är ju att slåss. Och tjejerna slåss formligen för att behålla sina positioner. Inte bara genom sina synkroniserade robotliknande rörelser som i slutändan får dem att verka som mekaniskt uppdragna dockor (automater) utan också med en mimik som talar sitt tydliga språk. Vem är det som styr, du eller jag? Hierarkin verkar frodas. Energin flödar över och fyller hela rummet med sin animaliska, råa kraft.
Anne Nguyen, själv en världskändis inom breakdansen, turnerar inom Dansnät Sverige under våren med sitt eget ”Compagnie par terre” med sin föreställning Autarcie (….) (ett ord som på franska betyder
ett grupp människor som lever i avskildhet och är självförsörjande).
Genom en dekonstruktion av rörelserna och logiken i spelet – gamet – skapar hon ett nytt rum fyllt av hip hopens enigmatiska energi. De fyra tjejerna verkar närmast som en fast förankrad gruppkonstellation
som plötsligt bryts genom att en efter en söker sig inåt mot rummet där de fritt kan uttrycka sig. Var och en med sin teknik. En avskalad rörelsevokabulär, vinklad så alla positionerna blir synliga. Ibland möts de i små duetter där kropparna vecklas in i varandra men lösgör sig lika lätt som de nystats samman. Sedan åter till baspositionen.
En symbios av kroppsrörelser, poetiska i all sin rättframhet, hela tiden framkallande nya intrikata geometriska mönster som öppnar för ständigt nya koreografiska vinklingar. Lika sublimt som tekniskt raffinerat och poetiskt förtrollande. Ett abstrakt dansspråk influerat av den nutida dansen men där hip hopens ständigt pågående actionkänsla genomsyrar det hela.
I slutscenen ställs de båda stilarna mot varandra genom en fascinerande danssekvens där allesammans möts mitt på scengolvet för att liksom växa samman genom en slags organisk process där deras armar snirklar in sig i varandra men utan att låta sig vidröras. Var och en får behålla sin roll samtidigt som rörelseackordet samspelas.
Hierarkin nedmonteras till en gruppdynamik som är så karaktäristisk för just hip hopen.

Föreställningen är på turné genom dansnät Sverige under våren. Anne Nguyen är curator för dansakterna under MADE 2014, Norrlandsoperans scenkonstfestival i Umeå, där Autarcie visas den 9 maj.

Ann Jonsson

Fler Recensioner

Annonser