Välkommen till danstidningen.se. Allt om dans i Norden. Söndag 18 april 2021

Ett eget rum

2014-04-11

Fakta:

Namn: Lövkoja, Målgrupp: 2-5 år
Koreografi: Ingrid Olterm
Musik: Sten Sandell
Ensemble: Dansare: Inger Kolterud och Oskar Frisk, Scenograf: Lars Arvidsson Text: Eva Lindström Film: Helene Berg Ljussättning: Lars Liljegren
Plats: Zebra dans, Stockholm
» http://zebradans.se/lovkoja/Lövkoja är en trädgårdsväxt vars namn väcker fantasin, en koja gjord av löv. I ZebraDans föreställning för barn mellan två och fem år är kojan gjord av grenar. Det går att se rakt igenom den men ändå erbjuder den skydd och en känsla av det ombonade. Huvuddelen av föreställningen tar dock plats på golvet utanför kojan och i Inger Ottermans regi dansar Inger Kolterud och Oskar Frisk som de två vännerna i skogen. De möter svårigheter, hjälps åt och upplever konkurrens med varandra. Föreställningen börjar väldigt vackert med att de bygger kojor med sina händer och kroppar. I enkla och poetiska metaforer skapar de rum och tak, skyddar och omsluter varandra.
Föreställningens narrativ kring kojbyggandet rör sig mellan infogade danspartier och fin musik av Sten Sandell. Dansarna och deras kroppars konster när de hoppar, böjer och rör sig genom rummet bjuder in till skratt. De enkla rörelserna och sekvenserna lyfter tankarna om hur kroppen kan röra sig, om vad kroppen är och kan vara. En serie rörelser ur den klassiska baletten övergår i jämfotahopp. Mellan rader av utlagda grenar utförs en mini-variété. Föreställningen handlar också om hur barn skapar egna rum, platser där de formar och bestämmer lekens förutsättningar.
Under hela föreställningen ligger en videoprojektion i bakgrunden. Jag uppfattar den som överflödig och endast vid det tillfälle då löv, kottar och pinnar animerades till kottdjurs-fåglar fick den betydelse som ett visuellt element i föreställningen.
Till sist, när föreställningen är slut, bjuds alla i publiken in att bygga lövkojor. Dansarna frågar oss, såg ni hur vi byggde kojor med händerna och med kroppen? Efter att ha följt dansarnas fina kojbygge är det härligt att få bygga sin egen koja.

Malin Ståhl

Fler Recensioner

Annonser